Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Annalena Stenljung
Studie- och karriärvägledare

Arbetar med

Studie- och karriärvägledning för blivande studenter och studerande vid Högskolan i Halmstad. Fördjupad studie- och karriärvägledning inom följande utbildningar:

Samtliga inriktningar inom lärarutbildningarna, Idrottsvetenskap - idrotts- och motionspsykologi, Psykologi - inriktning idrott och motion, Organisering och ledning av arbete och välfärd, Samhällsförändring och social hållbarhet, Hälsopedagogiskt program samt Professionell idrottskarriär och arbetsliv. Fristående kurser inom psykologi, sociologi, pedagogik, socialt arbete, folkhälsovetenskap, arbetsvetenskap, handikappvetenskap, inom lärarprogrammen samt Magisterprogram i handikappvetenskap, Masterprogram i hälsa och livsstil samt Magisterprogram i nordisk välfärd.

Föreläsningar och workshops inom studieteknik-motivation och personligt varumärke.