Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Samhälle och välfärd

Forskning


Avslutade projekt:

Feminist critique, feminist resistance, feminist hopes: Exploring practices, strategies and visions within third wave feminist activism in Sweden. (beviljat av VR).

Interested in exploring the performances of third wave feminism in their struggles for transformation, this research project purpose to carry out a study of the visions, practices and strategies within third wave feminism. As an overall-arching aim we want to analyse and expand the understandings of feminism that take shape through the various performances of third wave feminism. We understand feminism as a project where theory and activism interact, and where theoretical understandings are further developed through the actions performed and vice versa. This project uses an ethnographic approach in the collection of data, using in-depth interviews, participant observations, analysis of texts- and images*

Undervisning

Universitetslektor Sociologi

Lärare, handledare och examinator i sociologi och genusvetenskap på grund- och avancerad nivå.

Kompetens

Professor i Sociologi

Expertis – Kritisk Sociologi – Postkolonial Femenistisk Teori – Intersektionella studier

Personliga länkar

Senaste publikationer