Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Akademi för Hälsa och välfärd
Avdelning för Samhälle och välfärd
Professor och ämnesansvarig i sociologi
Examinator för Sociologi programmet, Samhällsförändring och social hållbarhet
Handledare för master- och magisterprogram, Hälsa och livstil och Nordic welfare
Lärare för Vetenskapsteori doktorandkurs
Expertisområden: kritisk sociologi, intersektionalitet, postkolonial teori, etnografi, kvalitativ metod
Gäst editor i International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being
Peer för Journal Gender and Culture
För publikationer på spanska se:
http://ww.ucol.mx/interpretextos/

Forskning

Expertisområden

Sociologi, genus och populärkultur
Detta projekt belyser kritiska analyser från ett fler-vetenskapligt perspektiv: om hur den dominerande diskursen appropieras av marginaliserade röster, och om hur motståndsröster förändrar mainstream.

Kön och utbildning
Detta projekt fokuserar på en kritik av vad traditionellt lärande innebär. Ambitionen är att belysa frigörelsen i undervisningsprocessen.

Feminism och det kulturella området
Detta projekt utforskar feministiska praxis, strategier och visioner med fokus på aktivism i Sverige idag.

Välfärdsteknologi, etik och välbefinnande
Detta projekt utforskar behovet av etiska analyser vid implementering av välfärdsteknologi.

Undervisning

Professor i Sociologi

Lärare, handledare och examinator i sociologi och genusvetenskap på grund- och avancerad nivåer

Kompetens

Professor i Sociologi
Expertis

Kritisk Sociologi
Postkolonial Teori
Intersektionalitet
Etnografi
Kvalitativ metod


Personliga länkar

    Senaste publikationer