Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Akademichef Hälsa och Välfärd

Forskning

Fokus i min forskning är vardagen och hur det vi gör och inte gör, påverkar vår hälsa. Jag utgår från en modell kallat VaMO (Value and Menaing in Daily Occupations) för att operationalisera och studera vardagens görande.

En huvudlinje i min forskning utgörs av implementeringen av resultaten av mitt avhandlingsarbete i en intervention för kvinnor med stressrelaterad ohälsa (ReDO™metoden). Programmet har i flera studier utvärderats och det har funnits mer effektivt än traditionell behandling vad gäller arbetsåtergång. Ett material beskrivande hela behandlingsprogrammet inklusive övningsmaterial och seminarieunderlag har tagits fram. Programmet och namnet är varumärkesskyddat. Metoden är ett klientutbildningsprogram som genomförs i grupp. Grupperna leds av arbetsterapeuter certifierade som ReDO™-gruppledare.

Aktuella forskningsprojekt handlar om att belägga metodens effektivitet när det gäller såväl hälsa som återgång i arbete. Jag arbetar även med empiriska studier för att belägga antaganden i ValMO-modellen.
Handleder f n tre doktorander varav en som huvudhandledare.
Samverkar med forskare såväl nationellt som internationellt.
Mina doktorandes projekt innebär användbarhetsstudier av ReDO™ i Irländsk sjukvårdskontext, definition och undersökning av kreativa aktiviteter som intervention i psykiatriskt kontext samt förändring i aktivitetsförmåga och repertoar över tid för persone med post-polio.

Kompetens

Samverkan med omgivande samhälle
I samband med World Foundation of Occupational Therapists, 2002 i Stockholm medverkade jag i nyhetssändningar och fick även tillsammans med en kollega relativt stort utrymme i TV4:as Morgonprogram.
Två större artiklar har skrivits om min forskning i Svenska Dagbladet (021029, 040308). I anslutning till min disputation uppmärksammade även Dagens Medicin (040324) i en artikel mina studier rörande kvinnors vardag. Som en följd därav visades stort allmänt intresse för mina studier i lokalradio och loka dagspress men även Göteborgs Posten och Aftonbladet, skrev under mars-april månad 2004 om min forskning.

Artiklar rörande min forskning förekommer fortsatt regelbundet i fackpress som veckopress

Är också med regelbundenhet anlitad som föredragshållare för att informera f. a. arbetsterapeuter men även t ex, sjukgymnaster och allmänheten om min forskning och visa på hur mina resultat kan implementeras i olika kliniska verksamheter.

Senaste publikationer