Kompetensutveckling inom hälsoinnovation

Högskolan i Halmstad erbjuder både kompetensutveckling och kompetens­förstärkning. Inom hälsoinnovation görs detta främst via nedanstående projekt och satsningar.

uppdaterad

2021-06-16

Kontakt

Dela

Kontakt