Sök

Många företag har valt att utbilda sig ur krisen

Drygt 90 företag har gått med i projektet Kompa Halland för att ta del av utbildningar och kompetensutveckla sin personal. Med gemensamma krafter har projektrepresentanter tagit kontakt och erbjudit stöd till företag som drabbats av coronakrisen. Projektet fortsätter att stötta och hjälpa drabbade företag i fotspåren av coronapandemin.

Bild på två personer som står framför en dator och diskuterar.

Mål i sikte – hundra företag

Under projekttiden är det sagt att minst hundra små och medelstora företag inom privat sektor i Halland ska engageras i projektet. Med drygt 90 anslutna företag innebär detta att projektet kommit långt med att hitta företag som ser utbildning som rätt stöd för att ta sig ut krisen. Behovet är fortfarande stort och fler företag har visat intresse gå med i projektet.

Nätverk, närvaro och möten

Nyckeln till framgång att hitta företag som har nytta av projektets insatser har varit uppsökande kontakt och redan etablerade relationer och nätverk. Under projektets första period har kommunerna i Halland aktivt fört dialog och bjudit in företag till informationsträffar för att rekrytera företag till projektet. Dialogerna har lett till en förståelse hos företag för hur Kompa Halland kan stötta dem, vilket fått dem att gå med i projektet för att kunna ta del av utbildningar. Den direkta kontakten har varit avgörande för att nå ut till företagen.

Flest företag inom besöksnäringen

Den senaste månaden har ett trettiotal företag gått med i projektet. Efter att utbildningspaketen togs fram har efterfrågan att få ta del av utbildningarna ökat och platserna på utbildningarna har fyllts på snabbt.

Den bransch som flest anslutna företag tillhör är besöksnäringen, där även hotell och restaurang ingår. Handeln och tillverkningsindustrin är de näst största branscherna som finns representerade i projektet. Fördelningen i länet är ganska jämn, men flest företag som gått med i Kompa Halland är etablerade i Halmstads och Varbergs kommun. De små och medelstora företag som valt att gå med i projektet, sträcker sig från enmansföretag till större bolag med drygt 140 anställda.

Plats för fler företag

Fastän att hundra företag snart gått med i projektet så stannar takten inte av. Projektledaren Nasim Oveissi säger att projektet ska fortsätta stötta företag som är drabbade och att det innebär att fler företag har möjligheten att gå med i Kompa Halland.

– Vi är väldigt glada att så många företag har visat intresse för Kompa Halland och att utbildning tas emot som stöd att hjälpa dem ur krisen. Framöver kommer vi att arbeta för att skapa större bredd bland medverkande företag genom att rikta oss mot vissa branscher och platser. Vi kommer även följa utvecklingen och vända oss till företag som fortsätter vara drabbade och utsatta. Vi vill kunna hjälpa dem som verkligen behöver det, säger Nasim Oveissi, projektledare Kompa Halland.

Läs mer

Berättelser från företag som gått med i Kompa Halland
Projektet söker företag

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt