Sök

Designstudio hållbarhet, våren 2019

Uplay

Inledningsbild från digital presentation om projektet Uplay. Foto.

En mer motiverande lärplattform

Skrivbord med datorskärm som visar designförslag för en social lärplattform. Foto.

Deltagarna har samarbetat med HPC. Under projektets gång designades en lösning för en lärplattform med målet att främja motivation och social interaktion hos studenter. Syftet var att ta fram en digital lärplattform som ska främja studenters motivation och samtidigt upprätthålla social hållbarhet genom att få alla som använder lärplattformen att känna sig inkluderade.

Projektdeltagare: Linnéa Johansson och Malin Jademyr.

Digital urinmätningslista

Bild på en smart mobiltelefon, appen Urinmätningslista visas på skärmen.

Hållbart evenemang

Symbol som visar en tvådimensionell jordglob med texten Hållbart evenemang runt omkring. Illustration.

Hållbart evenemang är ett nyutvecklat digitalt verktyg som ska förenkla hållbarhetsarbetet för möten och evenemangsarrangörer. Vi som designers har vidareutvecklat deras nuvarande digitala verktygs layout, flow och implementerat design som vi menar får användaren att reflektera över sitt svar.

Projektdeltagare: Emil Bergström och Markus Virtanen.

MyGarden

Symbol som visar en grön växt mot en svart cirkel, texten MyGarden står ovanför symbolen. Illustration.

Mazzo

Montage av bild på en kvinna som håller en blombukett i sina händer bredvid en datorskärm som visar tjänsten Mazzo.

Många florister tänker inte ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Tjänsten Mazzo uppmanar och inspirerar florister som är anslutna till förmedlingstjänsten att bli mer miljövänliga. Mazzo kommer att miljöcertifiera butiker som klarar miljökontrollen i form av ett frågeformulär som sedan kommer att visas på deras webbplats.

Projektdeltagare: Almedina Tokovic och Abdullah Salman.

Effektbrist

Skärmbild av webbsidan för den digitala tjänsten Effektbrist.

Distansinstitutet

Blå färgplatta ovanpå foto av disiga berg i solnedgång, texten _distansinstitutet på färgplattan.

Distansinstitutet är ett företag som erbjuder yrkesutbildningar på distans. Utbildningarna är skapade i samarbete med landets mest framstående ämnesexperter. Vi har fått i uppdrag att utvärdera Distansinstitutets plattform, för att erbjuda förslag på designändringar baserade på utvärderingen och utifrån designprinciper knutna till motivation.

Projektdeltagare: Povel Gulin och Erik Nguyen.

Språklådan

Närbild på händer som håller i en smart mobiltelefon, på skärmen visas appen Språklådan. Foto.

I projektet har vi jobbat med SFI, Svenska för invandrare. Målet har varit att ta fram något slags digitalt hjälpmedel. Förstudien visade att de som studerar på SFI har problem med sin studieteknik eftersom de sällan har tid att studera utanför skoltid. Uppdraget landade därför i en prototyp där tanken var en läxhjälp för dem som studerar på SFI.

Projektdeltagare: Magnus Eriksson och Özgur Özgurdamar.

Torpa Hunddagis

Uppslagen anteckningsbok med designskisser för webbapplikation, penna ligger på anteckningsboken. Foto.

Sättet som personalen på Torpa hunddagis arbetar på uppgavs vara både tids- och resurskrävande. Genom designlösningen, där arbetssättet digitaliserades, kan arbetet effektiviseras och resurser gå till annat än planering och dokumentation. Vidare kan det skapa marknadsfördelar och en större kundbas.

Projektdeltagare: Carolin Svensson Tynkkynen och Petra Ahlqvist Nilsson.

Sonar – social mjukvara anpassad för vårdkontext

Två smarta mobiltelefoner mot vit bakgrund, appen Sonars inloggningssida visas på den ena skärmen och appens innehåll på den andra skärmen.

Social mjukvaras kommunikativa egenskaper har visat sig förbättra kommunikation mellan kollegor och arbetsgrupper i flertalet organisationer. Dock uppstår utmaningar när en öppen social mjukvara möter ett slutet vårdområde, vilket exempelvis kräver säkerhetsåtgärder relaterade till sekretess. I detta projekt presenterar vi Sonar – social mjukvara anpassad för vård.

Projektdeltagare: David Dalsmyr och Oliver Weberg.

Beräkningsverktyg för solcellsfasader

Skärmbild med stapeldiagram som visar energibehov för en exempelfastighet.

Rydback Juristbyrå

Skärmbild på startsida för Rydback juristbyrås webbplats.

Uppdraget för det här projektet har varit ett samarbete med en jurist som vill starta en egen juristbyrå under namnet Rydback Juristbyrå. Beställaren nämner att det i dag är många juristbyråer som överfakturerar ärenden och tar mer betalt än vad som egentligen behövs och vill att det ska framgå att hennes företag använder rättvis prissättning.

Projektdeltagare: Minna Danielson och Tove Swenson.

Rehabiliteringsprojektet

Skärmbilder från rehabiliteringsappen.

Utifrån empiri och en litteraturstudie identifierades problemet att rehabiliterings­patienter har svårt att känna motivation i sin rehabilitering. Projektet gick därmed ut på att utveckla digitalt stöd som ska hjälpa rehabiliteringspatienter att bli motiverade i sin rehabilitering. Projektet utfördes i samarbete med Tudorkliniken i Halmstad. 

Projektdeltagare: Amanda Kaikkonen och Tove Ahlström.

Flowity

Skärmbild av inloggningssida för tjänsten Flowity.

Utveckling av ett designkoncept-förslag för en digital tjänst där butiker kan göra mätningar över sina besökares rörelsemönster med hjälp av videoanalys.

Projektdeltagare: Josefine Hagelberg.

uppdaterad

Kontakt

Dela