Sök

Förskollärare: Blanketter, riktlinjer och underlag för VFU och VI-dagar

För tillträde till kurs som innehåller VFU ska studenten ha genomfört föregående VFU-perioder med godkänt betyg.


Termin
och
VFU-veckor
VT2023

KurserInformationsmöten
för handledare

Riktlinjer och Bedömningrapporter

Underlag för VI-dagar

T1

v 7–8


VFU 1 – Barndomens villkor och estetiska uttryck

Förskolan och samhällsuppdraget

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskapBedömningsrapport VFU 1 Word, 37.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 1 Word, 27.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 1 Pdf, 874.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Inga VI-dagar i Barndomens villkor och estetiska uttryck


Underlag för VI-dagar i Förskolan och samhällsuppdraget Pdf, 358.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för VI-dagar i
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap Pdf, 193 kB, öppnas i nytt fönster.

T2

v 14–18

Perspektiv på lärande och estetiska lärpocesser

VFU 2 – Omsorg, lärande och utveckling

Möte för VFU-handledare:
Tisdag den 21/3 14.00–14.45

Bedömningsrapport VFU 2 Word, 45.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 2 Word, 28.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 2 Pdf, 247.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för VI-dagar i Perspektiv på lärande och estetiska lärprocesser Pdf, 357.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Inga VI-dagar i Omsorg, lärande och utveckling

T3

ingen
VFU

Lek, estetik, kreativitet och rörelse

Estetik i barns kultur och barnkulturUnderlag för VI-dagar i Lek, estetik, kreativitet och rörelse Pdf, 343.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Underlag för VI-dagar i Estetik i barns kultur och barnkultur Pdf, 202.7 kB, öppnas i nytt fönster.

T4

v 7–10

VFU 3 – Barns språk och kommunikation

Naturvetenskap och teknik i förskola

Möte för VFU-handledare:
Fredag den 10/2 10.00–10.45

Bedömningsrapport VFU 3 Word, 42.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 3 Word, 29 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 3 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Inga VI-dagar i Barns språk och kommunikation


Underlag för VI-dagar i No/Tekniklärande Pdf, 128.3 kB, öppnas i nytt fönster.

T5

v 8–11

VFU 4 – Matematik i förskola


Förskolepedagogiskt estetiskt projekt

Möte för VFU-handledare:
Tisdag den 14/2 13.30–14.15

Bedömningsrapport VFU 4 Word, 41.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 4 Word, 29 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 4 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för VI-dagar i Matematik i förskola Pdf, 48.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Underlag för VI-dagar i Förskolepedagogiskt estetiskt projekt Pdf, 306 kB, öppnas i nytt fönster.

T6

ingen VFU

Vetenskapsteori, metod och förskolepedagogisk fördjupning samt examensarbete

Underlag för VI-dagar i vetenskapsteori... samt examensarbete Pdf, 195.8 kB, öppnas i nytt fönster.

T7

v 5–6 + 8–10

VFU 6 – slut-VFU

Möte för VFU-handledare:
Tisdag den 24/1 13.30–14.15

Bedömningsrapport VFU 6 Word, 49.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 6 Word, 29 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 6 Pdf, 773.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Inga VI-dagar


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt