Sök

Förskollärare: Blanketter, riktlinjer och underlag för VFU och VI-dagar

För tillträde till kurs som innehåller VFU ska studenten ha genomfört föregående VFU-perioder med godkänt betyg.


Termin
och
VFU-veckor
VT2022

KurserInformationsmöten
för handledare

Riktlinjer och VFU-blanketter

Underlag för VI-dagar

T1

v 7–8


VFU 1 – Barndomens villkor och estetiska uttryck

Förskolan och samhällsuppdraget

Sociala relationer, konflikt och ledarskap


Närvaro- och omdömesblankett VFU 1 Word, 38.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 1 Word, 27.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 1 Pdf, 822 kB, öppnas i nytt fönster.

Inga VI-dagar i Barndomens villkor och estetiska uttryck


Underlag för VI-dagar i Förskolan och samhällsuppdraget Pdf, 358.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för VI-dagar i
Sociala relationer, konflikt och ledarskap Pdf, 259.8 kB, öppnas i nytt fönster.

T2

v 14–18

Perspektiv på lärande och estetiska lärpocesser

VFU 2 – Omsorg, lärande och utveckling

Informationsmöte
för handledare
1 april kl 9.00–9.45 (Zoomlänk till mötet finns i Box)

Närvaro- och omdömesblankett VFU 2 Word, 48.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 2 Word, 28.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 2 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för VI-dagar i Perspektiv på lärande och estetiska lärprocesser Pdf, 445.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Inga VI-dagar i Omsorg, lärande och utveckling

T3

ingen
VFU

Lek, estetik, kreativitet och rörelse

Estetik i barns kultur och barnkulturUnderlag för VI-dagar i Lek, estetik, kreativitet och rörelse Pdf, 343.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Underlag för VI-dagar i Estetik i barns kultur och barnkultur Pdf, 177.7 kB, öppnas i nytt fönster.

T4

v 7–10

VFU 3 – Barns språk och kommunikation

Naturvetenskap och teknik i förskola

Informationsmöte
för handledare
8 februari kl. 13.15–15.00
(Zoomlänk till mötet finns i Box)

Närvaro- och omdömesblankett VFU 3 Word, 45.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 3 Word, 29 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 3 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Inga VI-dagar i Barns språk och kommunikation


Underlag för VI-dagar i No/Tekniklärande Pdf, 128.3 kB, öppnas i nytt fönster.

T5

v 15–17

Matematik i förskola


VFU 4 – Estetiska lärprocesser

Informationsmöte
för handledare
6 april kl. 14.00– 14.45 (Zoomlänk till mötet finns i Box)

Närvaro- och omdömesblankett VFU 4 Word, 45.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 4 Word, 29 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 4 Pdf, 637.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för VI-dagar i matematik Pdf, 119.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Underlag för VI-dagar i estetiska lärprocesser Pdf, 326.8 kB, öppnas i nytt fönster.

T6

v 13–16

VFU 5 – Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Informationsmöte
för handledare
22 mars kl. 14.15– 15.15
(Zoomlänk till mötet finns i Box)

Närvaro- och omdömesblankett VFU 5 Word, 44.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 5 Word, 28.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 5 Pdf, 567.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för VI-dagar i Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap Pdf, 738.9 kB, öppnas i nytt fönster.

T7

v 5–6 + 8–10

VFU 6 – slut-VFU


Närvaro- och omdömesblankett VFU 6 Word, 53.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 6 Word, 29 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 6 Pdf, 827.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Inga VI-dagar


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt