Sök

Förskollärare: Blanketter, riktlinjer och underlag för VFU och VI-dagar

För tillträde till kurs som innehåller VFU ska studenten ha genomfört föregående VFU-perioder med godkänt betyg.


Termin
och
VFU-veckor
VT2024

KurserInformationsmöten
för handledare

Riktlinjer och Bedömningrapporter

Underlag för VI-dagar

T1

v 7-8


VFU 1 – Barndomens villkor och estetiska uttryck

Förskolan och samhällsuppdraget

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskapBedömningsrapport VFU 1 Word, 37.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 1 Word, 28.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 1 Pdf, 874.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Inga VI-dagar i Barndomens villkor och estetiska uttryck


Underlag för VI-dagar i Förskolan och samhällsuppdraget Pdf, 358.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för VI-dagar i
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap Pdf, 193 kB, öppnas i nytt fönster.

T2

v 15-18

Perspektiv på lärande och estetiska lärprocesser

VFU 2 – Omsorg, lärande och utveckling

Digitalt informationsmöte för VFU-handledare inför VFU 2:
2/4 kl 10.00-11.00

Bedömningsrapport VFU 2 Word, 45.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 2 Word, 29 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 2 Pdf, 247.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för VI-dagar i Perspektiv på lärande och estetiska lärprocesser Pdf, 317.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Inga VI-dagar i Omsorg, lärande och utveckling

T3

ingen
VFU

Lek, estetik, kreativitet och rörelse

Estetik i barns kultur och barnkulturUnderlag för VI-dagar i Lek, estetik, kreativitet och rörelse Pdf, 354.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Underlag för VI-dagar i Estetik i barns kultur och barnkultur Pdf, 204.9 kB, öppnas i nytt fönster.

T4

v 7-10

VFU 3 – Barns språk och kommunikation

Naturvetenskap och teknik i förskola

Digitalt informationsmöte för VFU-handledare inför VFU 3:
5/2 kl 10.00-11.00


Bedömningsrapport VFU 3 Word, 42.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 3 Word, 29.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 3 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Inga VI-dagar i Barns språk och kommunikation


Underlag för VI-dagar i No/Tekniklärande Pdf, 128.3 kB, öppnas i nytt fönster.

T5

v 8-11

VFU 4 – Matematik i förskola


Förskolepedagogiskt estetiskt projekt

Digitalt informationsmöte för VFU-handledare inför VFU 4:
13/2 kl 13.15-14.15

Bedömningsrapport VFU 4 Word, 41.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 4 Word, 29.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 4 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för VI-dagar i Matematik i förskola Pdf, 48.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Underlag för VI-dagar i Förskolepedagogiskt estetiskt projekt Pdf, 306 kB, öppnas i nytt fönster.

T6

ingen VFU

Vetenskapsteori, metod och förskolepedagogisk fördjupning samt examensarbete

Underlag för VI-dagar i vetenskapsteori samt examensarbete Pdf, 69.6 kB, öppnas i nytt fönster.

T7

v 13-17

VFU 5 – slut-VFU

Digitalt informationsmöte för VFU-handledare inför VFU 5:
19/3 kl 8.45-9.45

Bedömningsrapport VFU 5 Word, 49.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 5 Word, 29.8 kB.

Riktlinjer för VFU 5 Pdf, 334.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för VI-dagar i 6076 Word, 32.9 kB, öppnas i nytt fönster.


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt