Sök Stäng

Om Fab Lab

Fab Lab, eller Fabrication Laboratory, är ett koncept som har utvecklats vid Massachusetts Institute of Technology, MIT, och som bland annat handlar om öppenhet och samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv och privatpersoner. Fab Lab Halmstad har funnits sedan våren 2016, och är en del av ett globalt nätverk med mer än 2 500 registrerade labb.

Digital produktion kommer på sikt att förändra det industriella landskapet i grunden och påverka företagens möjligheter att konkurrera och överleva. Därför har digitalisering stor betydelse när det gäller etablerade företags möjligheter till förnyelse, skapandet av nya företag och nya sätt att ta fram produkter.

Fab Labs organisation sträcker sig över flera nivåer, från lokalt till globalt. På lokal nivå finns sex delar: Fab Lab Student, en studentorganisation, Fab Lab Innovation, som underhåller innovationsprojekten, Fab Lab Konsortium, ett nätverk för företag, Fab Lab X-hub, externa platser för allmänheten, och Fab Lab Mobile, ett mobilt labb som används för att utbilda externa intressenter. Dessa sex delar ligger under nivån som är vår kärnverksamhet, som består av utbildning och forskning.

Fab Lab Halmstad är ett certifierat Fab Lab, vilket kopplar oss till ett enormt nätverk på global nivå. Det nätverk som finns närmast är Fab Labs nordiska nätverk. Övergripande är vi en del av ett globalt nätverk med över 2500 Fab Lab i världen, som delar sina erfarenheter, skapar nya kontakter och främjar kreativitet. 

Samarbeten och nätverk

Nordiskt nätverk

Fab Lab Halmstad deltar aktivt i det nordiska nätverket och stöttar varandra på många olika sätt. Genom nätverket kan vi få hjälp när vi stöter på problem men även ge hjälp när vi sitter på kunskap som andra behöver.

Varje år arrangeras ett boot camp på ett av de nordiska labben, och vi är stolta att att ha varit arrangörer år 2022. Fab Lab Halmstad anordnade en vecka fullspäckad med event, workshops, besök, och presentationer av projekt på Högskolan som är kopplade till Fab Labs verksamhet.

Internationellt nätverk

Varje år arrangeras en konferens där Fab Labs från hela världen möts för meningsfull kontakt med nätverket och för att delta i workshops och öppna forum med teman som är utformade för att möjliggöra ömsesidigt lärande genom problemlösning. Den årliga konferensen har varit en viktig del i utvecklingen av Fab Lab Halmstad. Det har underlättat och påskyndat vår kunskap och utveckling.

En man i hatt ler mot kameran och håller i en 3D-printad lunnefågel. Foto.

Lars Eriksen Høeg från Fab Lab Spinderihallerne i Danmark.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt