Sök

Arbetsvetenskap - förändringsarbete

7,5 hp

Förändringsledarskap eller ”Change management” blir en allt viktigare kompetens för alla typer av ledare i dagens organisationer. Hur skapar man goda förutsättningar för den omvälvande process som förändring ofta är i dagens
föränderliga organisationer? Hur involveras både ledning och medarbetare tillsammans? Du studerar drivkrafter till förändringar liksom orsaker till motstånd. I kursen studeras även forskning om hur olika yrkesgrupper och förändringsledare kan organisera, involvera och driva förändringsprocesser, även med hänsyn till inkludering och exkludering. Även relationen mellan utvärdering
och förändringsarbete studeras med koppling till kvalitet och evidens. Kursen innehåller både inspelade föreläsningar och fyra obligatoriska seminarier online där du träffar och utbyter erfarenheter med andra studenter och yrkesverksamma.

VT 2024 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

22197

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
HT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12197

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela