Sök

Examensarbete inom omvårdnad

15 hp

På den här kursen fördjupar du dina kunskaper inom omvårdnad och centrala forskningsområden inom ämnet. Du lär dig också mer om genus, mångfald och mänskliga rättigheter, liksom om hållbarhet inom omvårdnad.

Den här kursen vid Högskolan i Halmstad ger dig möjlighet att utveckla din förmåga att på ett självständigt och kritiskt sätt tillämpa forskningsmetoder och redogöra för val av forskningsmetod.

Under kursen genomför du ett självständigt examensarbete, i form av en teoretisk eller empirisk vetenskaplig studie, inom något av ämnets centrala forskningsområden. I kursen ingår att du opponerar på någon annans examensarbete och att någon opponerar på ditt.

VT 2024 (Distans (Campus), Halmstad, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

22119

Behörighetskrav:

Omvårdnad (1-90) 90 hp samt Vetenskapsteori och vetenskaplig metod 7,5 hp på avancerad nivå.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Obligatoriska sammankomster:

1

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela