Sök

Migration och sexuell hälsa

7,5 hp

Kursen kommer att behandla teman som sexuella normkonflikter, sexualbrottslighet,
människohandel, HBTQ-frågor, hedersrelaterat våld och förtryck, men även koppla
migranters sexuella hälsa till strukturella förhållanden som migrationslagstiftning,
ekonomisk marginalisering och social utsatthet. Migranters sexuella och reproduktiva
hälsa och rättigheter kommer att belysas ur olika perspektiv. Stor vikt kommer att läggas
utmaningar i mötet med migranter inom socialtjänst, och hälso- och sjukvård i frågor
rörande sexualitet. Kursen innehåller praktiska övningar och ett seminarium kopplade till
dessa professionella utmaningar.

HT 2022 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12226

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 45

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela