Sök

Välfärdsmodeller i Norden

7,5 hp

Kursen, som är på avancerad nivå, handlar om välfärdsbegreppets praktiska innebörd och idéhistoria med fokus på det nordiska välfärdssamhällets historiska framväxt, samtida karaktär och framtida utmaningar. Likheter och skillnader mellan olika välfärdssystem i tid och rum studeras och berör förutsättningar för skapandet av välfärd, resursfördelning, demokrati och socialt deltagande. Vidare studeras även vilka konsekvenser organiseringen och institutionaliseringen av välfärden får för individer och grupper kring områden som hälsa, livsstil, rättvisa och jämlikhet.

Kursen handlar dessutom om välfärdens framväxt och utveckling genom fyra olika temaområden: välfärdens institutionella organisering i form av sociala skyddsnät och andra rättigheter; arbetslivets, lönearbetets och näringslivets roll i välfärden; mediepolitikens roll i form av exempelvis public service, presstöd och initiativ för att överbrygga digitala klyftor; samt civilsamhällets med betoning på sociala rörelsers betydelse för samhällsförändring och välfärd. Kursens undervisningsspråk är engelska.

HT 2023 (Campus, Halmstad, 100%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

12154

Behörighetskrav:

Kandidatexamen i ett samhälls-, beteende- eller hälsovetenskapligt ämne. Engelska 6.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 40

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela