Sök

Akademiskt skrivande och publicering inom innovations- och entreprenörskapsforskning

7,5 hp

Kursens mål är att ge doktoranden fördjupad kunskap om akademiskt skrivande och publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter med peer-review förfarande inom innovations- och entreprenörskapsforskning.

Kursen består av fem heldagsträffar som löper april-juni, och med hemuppgifter mellan tillfällena. Undervisningen sker i form av interaktiva föreläsningar och seminarier som kräver aktivt deltagande. Efter heldagsträffarna lämnas ett slutligt manus in i slutet av augusti för granskning och bedömning. All undervisning sker på engelska.

Varje heldag är uppdelad i ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass med olika fokus. Ena passet syftar till att utveckla doktorandens akademiska skrivförmåga för att underlätta publicering i internationella peer-review tidskrifter. Under processen skriver deltagarna succesivt fram ett paper baserat på feedback från kursledare samt övriga deltagare. Målsättningen är att arbeta fram ett publicerbart manuskript som ska kunna lämnas in för granskning.

Det andra passet fokuserar centrala delar i den akademiska publiceringsprocessen och de professionella och etiska ställningstaganden som forskare möter vid granskning och bedömning av vetenskapliga arbeten. Passen innehåller teman såsom rankingsystem för tidskrifter, positionering och problematisering, redaktörsfunktionen, granskning via peer-review, samt publiceringsetik kopplat till bla. författarskap och analys av empiriska data.

Heldagsträffar för våren 2022 planeras enligt följande:

6 April, 9-16
20 April, 9-16
4 May, 9-16
25 May, 9-16
8 June, 9-16

Doktorandkursen anordnas som en del av forskarutbildningen i innovationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Vi välkomnar doktorander med ett intresse för innovations- och entreprenörskapsforskning från andra forskarutbildningar och lärosäten.

Kursen har 14 platser med 7 platser reserverade för doktorander vid Högskolan i Halmstad. Platserna är tillgängliga via principen ”först till kvarn”. Anmälan är nu stängd.

Undervisningen är planerad att vara på campus. Vi övervakar aktivt det globala COVID-19 utbrottet och dess konsekvenser, och vid behov kommer nödvändiga åtgärder att vidtas för att genomföra doktorandkursen i ett virtuellt format.

Om du har frågor, vänligen kontakta kursansvariga:

Jonas Gabrielsson
jonas.gabrielsson@hh.se

Thomas Magnusson
thomas.magnusson@hh.se

VT 2022 (Campus, Halmstad, 25%)

Nivå:

Forskarnivå

Anmälningskod:

R0108

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

Urvalsregler:

Begränsat tillträde

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 14

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela