Sök

Biogassamverkan i sydväst

BiogasSamverkan Sydväst jobbar med matchmaking och facilitering av biogasinitiativ samt kunskapshöjning kring biogassubstrat som i dagsläget är underutnyttjad men som utgör en stor potential. Genom insatserna vill vi även bidra till ökad värdeskapande och cirkularitet inom lantbruket samt ökad försörjningstrygghet med biogödsel som kan ersätta importerad, fossil handelsgödsel.

Syftet med projektet är att bidra till en ökad biogasproduktion för att möta upp behovet av fossilfria bränslen och råvaror för en grön omställning. Behovet av biogas är stort, inte minst av industriföretag i denna geografi. Projektet ska facilitera dialog inom hela värdekedjan – från lantbruket och andra substratägare till slutkund – och bidra till hållbara affärsmodeller.

Om projektet

Projektperiod

  • 2022-12-01–2024-05-31

Projektledare

Andra deltagande forskare

Samverkanspartner

  • Energikontor sydost
  • Biogas Väst
  • Länsstyrelsen i Skåne
  • Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp

Finansiärer

  • Region Halland

 

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt