Sök

VAAT: Validering av AI-baserade triagerings- och diagnosverktyg

Syftet med detta projekt är att designa och implementera en objektiv, standardiserad valideringsprocess för att systematiskt utvärdera effektiviteten, noggrannheten och fördelarna med AI-assisterade triage- och diagnostiska verktyg i hälso- och sjukvården.

Digitala, nätbaserade så kallade symptomkontroller är en allt vanligare form av hälsoteknologier som gör det möjligt för patienter att mata in sina symtom och biodata för att producera en uppsättning sannolika diagnoser och tillhörande triagering. För att kunna använda denna sjukvårdsteknik förnuftigt måste dess potentiella värde och påverkan undersökas noggrant.

I dagsläget har avsaknaden av en standardiserad process för klinisk utvärdering resulterat i betydande variation i metoder för validering av AI-baserad diagnostik och triage. Dessutom fokuserar några av dessa tillvägagångssätt på säkerheten, klinisk effektivitet, kostnadseffektivitet och i vissa fall etiska och sociala konsekvenser av dessa teknologier.

Syftet med detta projekt är att designa och implementera en objektiv, standardiserad valideringsprocess för att systematiskt utvärdera effektiviteten, noggrannheten och fördelarna med AI-assisterade triage- och diagnostiska verktyg i hälso- och sjukvården. Mer specifikt är vårt mål att utveckla nya metoder och mätetal för att kvantifiera de kliniska, ekonomiska och samhälleliga värdena av dessa teknologier i sjukvården i Sverige genom att använda verkliga patientjournaler.

Om projektet

Projektperiod

  • 2021-07-01–2025-06-30

Projektledare

Andra deltagande forskare

Samverkanspartner

  • Visiba Care

Finansiärer

  • KK-stiftelsen

 

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt