Sök Stäng

Avdelningen CERES

CERES står för Computing and Electronics for Real-Time and Embedded Systems och är en av Akademin för informationsteknologis två avdelningar.

Teknikområde Smarta elektroniksystem

Teknikområde Smarta elektroniksystem fokuserar på de utmaningar och möjligheter som den pågående digitaliseringen av samhället innebär. Inbäddad elektronik finns i allt från smarta vardagsprylar till robotar och bilar. Smart elektronik utvecklas i snabbt takt och möjligheten till nya innovationer är stor.

Forskning

Forskningen inom teknikområdet handlar om antenndesign, elektromagnetisk störning och kompatibilitet, nanoelektronik och fotonik, radar- och radiosystem, högpresterande datorteknik och byggnadspraxis för komponenter och system. Läs mer teknikområdets forskning:

Forskning vid ITE: teknikområde Smarta elektroniksystem

Utbildning

Teknikområde Smarta elektroniksystem ansvarar för att genomföra och utveckla kurser inom elektronik, radiokommunikation, elektromagnetisk beräkning och fysik.

Labb och samverkansarenor

Teknikområde Smarta elektroniksystem är nära knutet till Elektronikcentrum i Halmstad och Rydberglaboratoriet:

Elektronikcentrum i Halmstad (ECH)

Rydberglaboratoriet

Teknikområde System för cyberfysiska system

När sakernas internet (IoT) innehåller sensorer blir det exempel på något som kallas för cyberfysiska system (CPS), som till exempel intelligenta hus, smarta elnät och intelligenta transportsystem. Detta är fokus för teknikområde System för cyberfysiska system.

Forskning

Vi utvecklar modellbaserade metoder som möjliggör innovationer inom CPS. Nya metoder utvecklas för specifikation, simulering och testning. Användningsområden inkluderar robotteknik, fordons- och hälsovårdssystem. Läs mer teknikområdets forskning:

Forskning vid ITE: teknikområde System för cyberfysiska system

Utbildning

Teknikområde System för cyberfysiska system ansvarar för att genomföra och utveckla kurser inom datakommunikation, datavetenskap, datasystemteknik, parallella arkitekturer och realtidssystem.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt