Sök

Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är en länk mellan Högskolan, skolor och förskolor i regionen. Här hittar du information om RUC:s kurser och uppdragsutbildningar, öppna föreläsningar, nätverk och om samarbets­organet Samrådet.

5 personer, män och kvinnor, står bredvid varandra, tittar in i kameran och ler

Öppna föreläsningar inom RUC

Du som arbetar hos en arbetsgivare som har ett samarbetsavtal med RUC är välkommen till våra öppna föreläsningar, liksom Högskolans personal och studenter. Föreläsningarna är kostnadsfria.

Just nu finns inga tillfängliga föreläsningar. Välkommen tillbaka i höst.

Mer om öppna föreläsningar

Kurser och uppdragsutbildningar inom RUC

RUC erbjuder kurser och uppdragsutbildningar, både i egen regi och i samarbete med andra myndigheter.

Mer om kurser och uppdragsutbildningar inom RUC

Nätverk inom RUC

Inom RUC finns nätverk inom skolutveckling och lärande.

Mer om nätverk inom RUC

Samrådet

I Samrådet ingår representanter från de skolor som har avtal med RUC vid Högskolan i Halmstad. Samrådet utgör en betydelsefull länk mellan skola, lärarutbildning och forskning.

Mer om Samrådet

Om RUC

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är en länk mellan Högskolan, skolor och förskolor i regionen. RUC arbetar för skolutveckling och erbjuder kompetensutveckling för dig som är anställd inom skolan. För att delta i RUC:s verksamhet ingår skolor avtal med Högskolan i Halmstad.

Huvudmålet med RUC är att öka kvaliteten på lärarutbildningens forskning och utbildning. Det sker genom att skapa en väl fungerande samverkan med det omgivande samhället.

Ett mål är också att göra aktuell kunskap och forskning på Högskolan tillgänglig för skolor, lärare, skolpersonal och skolledare. RUC bevakar viktiga händelser inom skolområdet och erbjuder fortbildning och kompetensutvecklande insatser utifrån de behov som finns i verksamheten vid skolor.

Nyhetsbrev – prenumerera på RUC-nyheter!

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt