Sök

Samverkan för lärande och utveckling (SamLär)

Samverkan för lärande och utveckling (SamLär) verkar för kunskapshöjande samverkan mellan skolhuvudmän och Högskolan i Halmstad, där deltagande parter berikar varandras verksamheter. Fokus är skolutveckling där alla skolformer ingår och har utgångspunkt i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Ett av målen är också att göra aktuell kunskap och forskning på Högskolan tillgänglig för skolor, lärare, skolpersonal och skolledare. SamLär bevakar viktiga händelser inom skolområdet och erbjuder fortbildning och kompetensutvecklande insatser utifrån behov som finns i verksamheten vid skolor.

Nätverket SamLär

Nätverket Samverkan för lärande och skolutveckling behandlar frågor som är aktuella för skolhuvudmän och Högskolan i Halmstad. Huvudsakligt fokus för samverkan är skolutveckling på vetenskaplig grund, praktikutvecklande forskning, kompetensutveckling och lärarförsörjning samt lärarutbildningens utformning och genomförande.

I ”Samverkan för lärande och skolutveckling” ges möjlighet att samlas i olika grupperingar och arbeta med angelägna frågor, t. ex. skolformsvis. Nätverket kan besluta att inrätta tillfälliga arbetsgrupper med uppgift att föra fördjupande dialoger och samverkan som sedan återrapporteras till nätverket.

Parterna ansvarar för att aktivt bidra till innehåll och att göra sig tillgängliga för samverkan med högskolan, andra skolhuvudmän och externa samverkansparter.

SamLär hette tidigare Regionalt utvecklingscentrum (RUC).

Nyhetsbrev – prenumerera på SamLär-nyheter!

Mer information

ULF – utbildning, lärande, forskning – handlar om att starta och genomföra forskningsprojekt i nära samarbete med skolan. Forskare tillsammans med förskollärare, lärare eller annan skolpersonal ska bedriva forskningsprojekt tillsammans.

ULF – utbildning, lärande, forskning

Populärvetenskapliga artiklar och filmer om forskning.

Samspel – forskningsnyheter från Högskolan i Halmstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt