Sök

Utbildningspaket för besöksnäring och handel

Det har gått ett år sedan pandemins utbrott och följderna av coronakrisen fortsätter påverka företag och dess anställda. I Halland har effekterna framför allt fortsatt att drabba handeln och besöksnäringen. I projektet har därför utbildningar tagits fram med inriktning mot dessa branscher – paketerade i två utbildningspaket för att möta behov som efterfrågas både på kort och lång sikt.

Utbildningar som möter efterfrågan

Enligt Region Hallands trendanalyser och prognoser så har efterfrågad kompetens inom dessa branscher länge handlat om digitalisering. Handeln står även inför utmaningen om krav på ökad hållbarhetssträvan och kvalificerad sälj och service. Drivande i utvecklingen är en efterfrågad köpupplevelse i kombination med nya köp- och beteendemönster, något som ställer nya och förändrade krav på företag och dess anställda.

Inom besöksnäringen ses den mest dominerande trenden som hållbarhet. Ökade krav att omvandla passion till affärsverksamhet, skapa bättre lönsamhet och logistikflöden, samt uppfylla krav på miljövänliga förpackningar och effektivisering i produktionsleden präglar kompetensutmaningarna hos halländska företag. Mycket handlar om att utveckla affärsmässiga och säljande ledare i kombination med att möta kraven på hållbarhet ”på riktigt”.

I linje med regionens analyser har projektet tagit fram utbildningar för att möta behov som förutspås i framtiden men även som efterfrågas av företagens anställda redan idag. I de olika utbildningspaketen hittas utbildningar såsom digital marknadsföring, hållbarhetskommunikation, digitala säljmöten, service och bemötande samt affärsmodellsinnovation.

Läs mer

Utbildningspaketet riktat mot handeln

Utbildningspaket besöksnäringen

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt