Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-11-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Akademisk högtid 2016

Akademisk högtid

Vid en akademisk högtid högtidlighålles och hyllas de akademiska framsteg som har gjorts på ett lärosäte. Nya professorer installeras, nya doktorer promoveras och andra akademiska framgångar uppmärksammas.

Den 17 november 2017 firar Högskolan i Halmstad nästa akademiska högtid. Det blir den tolfte i ordningen sedan den första, 1998.

Akademisk högtid den 17 november 2017

Program

Förmiddag Föreläsningar av professorer som ska installeras samt
hedersdoktor som ska promoveras. Plats: Haldasalen, Visionen

 • 9.15–9.35
  "Hållbarhet, digitalisering och konkurrenskraft: från tanke till handling"
  Jeaneth Johansson, professor i företagsekonomi
  med inriktning redovisning och finansiell bedömning
 • 9.40–10.00
  "Digitala hälsofrämjande tjänster för barns psykiska hälsa"
  Jens Nygren, professor i hälsoinnovation
 • 10.10–10.30
  "Anhörigas livsstilsval när vardagen förändras"
  Kristina Ziegert, professor i omvårdnad
 • 10.35–10.55
  "Samverkan – framtidens honnörsord. Anhörigas empiriska kunskap ett led i forskningsarbetet"
  Gun-Britt Lydén, hedersdoktor i hälsa och livsstil

12.00–15.00 Öppet hus och invigning (14.30), Health Lab i hus R

16.00 Högtidsceremoni i Bærtlingsalen

Dela gärna med dig av dina bilder från akademisk högtid i sociala medier, använd hashtaggen #HögtidHH2017

Rektorsinstallationen den 20 juni 2017.

Den akademiska högtiden är en europeisk universitetstradition med rötter i medeltiden och antik symbolik. Högskolan i Halmstad firade sin första akademiska högtid 1998. Högskolan i Halmstad är en ung högskola som har skapat sina egna traditioner och ritualer, men som också knyter an till traditionella ceremonier.

Professorsinstallation vid akademisk högtid 2016.

Sidan uppdaterad 2017-11-09