Magisterprogram i maskinteknik

60 hp

Som ingenjör specialiserad på maskinteknik arbetar du med konstruktion, design, produkt- och produktionsutveckling. Magisterprogram i maskinteknik är inriktat på teknisk produkt- och produktionsframtagning.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

Utbildningen präglas av Högskolan i Halmstads profilering som det innovationsdrivande lärosätet. Med tyngdpunkt på produkters funktion och konstruktion får du lära dig effektiva metoder för utvecklingsarbete.

Du har tillgång till toppmoderna studiemiljöer såsom Fab Lab, Mekaniklabbet och Tribologilabbet. Dessa är olika delar av Rydberg Core Laboratory, ett tvärvetenskapligt labb grundat på tillämpad naturvetenskap, med flera kopplingar till tekniska vetenskaper och matematik.

Utbildningen genomsyras speciellt av projektarbete i grupp med största möjliga industrianknytning. Du omsätter dina ämneskunskaper till väl underbyggda resultat som du redovisar på ett ingenjörsmässigt sätt med koppling både till vetenskap och praktik.

Kurser och kompetenser i fokus

Magisterprogram i maskinteknik erbjuder dig en fördjupning inom huvudområdet maskinteknik, i form av väl sammanflätade kurser med tydlig koppling till modernt ingenjörsarbete. Du läser kurser inom bland annat lättviktskonstruktion, total kvalitet samt material och tillverkningstekniker.

Utbildningen utgörs av ett basblock om 45 hp och ett examensarbete på 15 hp. Undervisningen sker på engelska och har de senaste åren lockat många internationella studenter. Även examensarbetet skrivs på engelska.

Samverkan med arbetslivet

Kännetecknande för programmet är projektbaserat lärande med nära kontakt mellan studenter och företag. Industriell produkt- och produktionsutveckling med kvaliteten i fokus löper som en röd tråd genom utbildningen.

Din akademiska bakgrund

Programmet är en lämplig vidareutbildning för dig som har en bakgrund som högskoleingenjör. Magisterprogrammet vänder sig till dig som har en kandidatexamen med huvudområdet maskinteknik eller en högskoleingenjörsexamen i maskinteknik. Du behöver också ha betyg i Engelska 6/Engelska B.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT19.

Kursernas ordning inom programmetPDF

Samtliga kurser ingår i huvudområdet maskinteknik.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

Termin 1

Produkt- och produktionsframtagning 15 hp

Produktionsutveckling mot total kvalitet 7,5 hp

Avancerade material- och tillverkningstekniker 7,5 hp

Termin 2

Lättviktskonstruktion 7,5 hp

Process- och produktionsförbättring 7,5 hp

Examensarbete inom maskinteknik 15 hp

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en magisterexamen i maskinteknik.

Arbetsliv

Magisterprogrammet i maskinteknik ger dig bredare möjligheter på arbetsmarknaden, med mer avancerade arbetsuppgifter. Med ökad insikt i både produktutveckling och produktionsvillkor är du väl förberedd att leda projekt. Du kan till exempel komma att arbeta med produkt- och produktionsframtagning inom verkstads- och fordonsindustrin.

Studera utomlands

Eftersom programmet bara varar ett år läser de allra flesta hela utbildningen i Halmstad. Eventuellt kan du göra ditt examensarbete utomlands, på ett företag eller ett av Högskolans partneruniversitet, men det behöver i så fall arrangeras individuellt.

Mer information

HT 2019 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10034

Behörighetskrav:

Kandidatexamen med huvudområdet maskinteknik eller Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik. Engelska 6 / Engelska B.

Urvalsregler:

Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.

Mer information om urvalsregler.

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela