Magisterprogram i nordisk välfärd

60 hp

Med fördjupade kunskaper om hur samhällsfrågor hänger ihop med välfärd, hälsa och livsstil kan du spela en viktig roll för att hantera framtidens välfärdsutmaningar. Magister­program i nordisk välfärd förbereder dig för att delta i forsknings- och utvecklingsarbeten.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

Utbildningen präglas av Högskolan i Halmstads profilering som det innovationsdrivande lärosätet. Här har du tillgång till toppmoderna studiemiljöer. Undervisningen präglas av ett aktivt deltagande i den campusförlagda utbildningen med en variation av föreläsningar och seminarier. 

Du läser tillsammans med studenter från andra delar av världen, vilket erbjuder möjligheter att skapa ett eget internationellt kontaktnät. Undervisningen sker helt på engelska.

Kurser och kompetenser i fokus

Magisterprogrammet i nordisk välfärd är en tvärvetenskaplig utbildning med hälsa och livsstil som huvudområde för examen. Med nordiska perspektiv studerar du frågor kring bland annat välbefinnande, delaktighet, välfärdens grunder och betydelse, samhällsutmaningar som digitalisering och globalisering, kulturella aspekter, mångfald och jämlikhet.

Samverkan med arbetslivet

Programmet arbetar aktivt för att knyta utbildningen till arbetslivet bland annat genom studiebesök och fallstudier.

Din akademiska bakgrund

Utbildningen vänder sig till dig som har en kandidatexamen. Du har även läst Engelska 6.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT19.

Kursernas ordning inom programmetPDF

Samtliga kurser ingår i huvudområdet hälsa och livsstil.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

Termin 1

Välfärdsmodeller i Norden 7,5 hp

Hälsa, livsstil och välfärd i ett nordiskt perspektiv 7,5 hp

Nya utmaningar i välfärdssamhället 7,5 hp

Social hållbarhet i Norden 7,5 hp

Termin 2

Tvärkulturella perspektiv i forsknings- och utredningsarbete 7,5 hp

Vetenskapsteori och metod 7,5 hp

Examensarbete - hälsa och livsstil 15 hp

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en magisterexamen i hälsa och livsstil.

Möjligheter att studera vidare

Efter avslutad utbildning är du behörig att söka till forskarutbildning.

Arbetsliv

Magisterprogrammet i nordisk välfärd främjar din rörlighet på arbetsmarknaden, inte minst i ett internationellt perspektiv.

Studera utomlands

Eftersom programmet enbart är ettårigt läser de flesta hela utbildningen i Halmstad. Du kan även inom ramen för programmet göra ditt examensarbete utomlands, knutet till en organisation eller vid ett av högskolans partneruniversitet.

Mer information

HT 2019 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

12813

Behörighetskrav:

Kandidatexamen eller motsvarande. Engelska 6.

Urvalsregler:

Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela