Sök

Magisterprogram i nordisk välfärd

60 hp

Vill du bidra till att hitta lösningar på dagens och framtidens samhällsutmaningar? Som student på Magisterprogrammet i nordisk välfärd får du fördjupade kunskaper kring hur aktuella samhällsfrågor hänger ihop med välfärd, hälsa och livsstil. Om du drömmer om att arbeta internationellt kan den här utbildningen vara något för dig!

Om utbildningen

Vad läser du inom programmet?

Magisterprogrammet i nordisk välfärd är en tvärvetenskaplig utbildning med hälsa och livsstil som huvudområde. Med utgångspunkt i den nordiska välfärdsmodellen studerar du frågor på både individ- och samhällsnivå. Du får lära dig mer om hållbarhet, delaktighet, kulturell mångfald, och jämställdhet med utgångspunkt i dagens samhälle och de utmaningar som finns, exempelvis digitalisering, globalisering och demografiska förändringar. Programmets kurser har olika fokus, men gemensamt är att det är de nordiska perspektiven som står i centrum. Samtliga kurser integrerar vetenskapliga perspektiv från olika ämnen, exempelvis sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap, folkhälsovetenskap, omvårdnad, pedagogik och socialt arbete. Eftersom utbildningen även riktar sig till studenter som har som mål att arbeta internationellt läggs stor vikt vid att utveckla interkulturella och språkliga kompetenser.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan med kurslitteratur. Observera att du behöver skrolla nedåt på sidan du kommer till för att hitta kursplanen.

Samtliga kurser ingår i huvudområdet hälsa och livsstil.

Termin 1

Termin 2

  • Tvärkulturella perspektiv i forsknings- och utredningsarbete, 7,5 hp
  • Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
  • Examensarbete – hälsa och livsstil, 15 hp

Samarbete med arbetslivet

Programmet arbetar aktivt för att knyta utbildningen till arbetslivet bland annat genom studiebesök och fallstudier. Dessutom arbetar kursansvariga aktivt för att i hög grad erbjuda gästföreläsningar från olika delar av världen.

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

Utbildningen präglas av Högskolan i Halmstads profilering som det innovationsdrivande lärosätet. Här har du tillgång till toppmoderna studiemiljöer. Det interkulturella sammanhanget är av stor vikt i utbildningen eftersom du läser tillsammans med studenter från andra delar av världen. Det erbjuder dessutom möjligheter till att skapa ett eget internationellt kontaktnät.

Undervisningen sker helt på engelska.

Din akademiska bakgrund

Utbildningen vänder sig till dig som har en kandidatexamen. Du har även läst Engelska 6.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en magisterexamen i hälsa och livsstil.

Vad kan du jobba som?

Tack vare utbildningens internationella karaktär tränar du din interkulturella kompetens och dina engelskkunskaper samtidigt som du förvärvar specifika kunskaper om det nordiska välfärdssamhället. På det sättet främjar Magisterprogrammet i nordisk välfärd din rörlighet på arbetsmarknaden, inte minst ur ett internationellt perspektiv.

Möjligheter att studera vidare

Magister­programmet i nordisk välfärd förbereder dig för att delta i forsknings- och utvecklingsarbeten. Efter avslutad utbildning är du behörig att söka till forskarutbildning.

Studera utomlands

Eftersom programmet är ettårigt läser de flesta hela utbildningen i Halmstad. Du kan även inom ramen för programmet göra ditt examensarbete utomlands, knutet till en organisation eller vid ett av Högskolans partneruniversitet. Det finns också möjlighet att läsa en termin vid något av Högskolans partneruniversitet efter programmets andra termin.

Kontakt

Mer information

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2024 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

12813

Behörighetskrav:

Kandidatexamen i ett samhälls-, beteende- eller hälsovetenskapligt ämne. Engelska 6.

Urvalsregler:

Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela