Sök Stäng

Masterprogram i digital tjänsteinnovation - projektbaserad

120 hp

Digitaliseringen förändrar samhället i grunden, för både individer och organisationer. Innovativa och kompetenta tjänstedesigners inom IT-sektorn spelar en viktig roll för att möta framtidens utmaningar. Masterprogram i digital tjänsteinnovation ökar din kunskap om digitala tjänster, hållbarhet och digitala affärsmodeller, och gör dig ännu attraktivare på arbetsmarknaden. Genom en projektbaserad master får du en stark koppling till arbetslivet genom att kontinuerligt ha kontakt med ett företag eller organisation.

Frågor om den projektbaserade delen?

Kontakta Ahmad Ghazawneh för att få svar på dina frågor. Har du frågor om programmet? Kontakta programansvarig!

Om utbildningen

Vad läser du inom programmet?

Utbildningen på Högskolan i Halmstad präglas av vår profilering som det innovationsdrivande lärosätet. Här får du en masterutbildning som utvecklar nytänkande och design för att främja en hållbar samhällsutveckling. Programmet är en designinriktad samhällsvetenskaplig IT-utbildning där du studerar hur digitala tjänster kan utformas för att lösa problem och skapa värden för olika samhällsaktörer.

Studierna bygger på forskning och litteratur inom informatik, tjänstevetenskap och innovationsvetenskap. Du studerar i första hand informatik på avancerad nivå, men utbildningen har även flervetenskapliga inslag som breddar din kompetens.

Undervisningen bedrivs på engelska och förbereder dig för en global arbetsmarknad.

Den projektbaserade mastern utgår från ordinarie programutbud, det betyder att du läser samma kurser som de som inte läser projektbaserat.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

Samtliga kurser ingår i huvudområdet informatik.

År 1

  • Tjänster i det digitala samhället, 15 hp
  • Akademisk kommunikation och ny forskning inom digital tjänsteinnovation, 15 hp
  • Designforskningsmetoder, 15 hp
  • Intelligenta tjänster, 7,5 hp
  • Etik och hållbarhet i digital tjänsteinnovation, 7,5 hp

År 2

  • Forskningspraktik, 15 hp
  • Designstudio i digital tjänsteinnovation, 15 hp
  • Examensarbete i informatik, 30 hp

Kursen Forskningspraktik kan bytas ut mot andra kurser på avancerad nivå. Detta sker i samråd med programansvarig.

Samarbete med arbetslivet

Du som läser den projektbaserade varianten av masterprogrammet har kontinuerlig kontakt med ett företag eller en organisation under hela din studietid. Du är själv ansvarig för att skaffa den kontakten. Du kommer utgå från ett problem eller utvecklingsbehov som finns inom företaget eller organisationen och koppla det till dina studier och examinationer. Det betyder att du blir en kompetensförstärkning inom det aktuella området. Förutom kontakt med företaget kommer du också ha en mentor från Högskolan i Halmstad, som är en lärare och forskare. Under din studietid kommer du få träffa studenter från de andra projektbaserade masterprogrammen där ni får möjlighet att prata om erfarenheter och utbyta kunskap.

I programmets designstudio arbetar du och dina studiekamrater i smågrupper med företag, myndigheter och forskare för att utveckla och utvärdera koncept, modeller eller prototyper av nya digitala tjänster. Research placement ger dig dessutom möjlighet att under en period arbeta i ett riktigt forskningsprojekt eller med forskning och utveckling i en organisation.

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

Du varvar teori med praktiska moment i vår designstudio, en modern och kreativ lärmiljö där du tränar på att arbeta med verkliga designuppdrag från stora och små företag, offentlig sektor samt olika forskningsprojekt. Designstudion är både en fysisk plats och ett pedagogiskt tillvägagångssätt. Här kan studenter sitta och jobba i sina grupper hela arbetsdagar, med både analogt och digitalt designarbete.

Under utbildningen är du och dina studentkamrater ”academic peers”. Detta ger dig möjlighet att utvecklas som både designer och människa, genom erfarenhetsutbyten, granskning och värdering av andra studenters designförslag, projektresultat med mera.

Din akademiska bakgrund

Utbildningen vänder sig till dig som har en kandidatexamen inom informatik, informationsvetenskap, datavetenskap, interaktionsdesign, mjukvaruutveckling, informationsteknologi, tjänstevetenskap, innovationsvetenskap, företagsekonomi eller motsvarande. Din examen ska även inkludera ett självständigt akademiskt examensarbete motsvarande 15 hp.

Den projektbaserade mastern är till för dig som redan är yrkesverksam, eller har kontakt med ett företag inom ditt ämnesområde. Den är också till för dig som vill satsa på en forskarutbildning och få en starkare koppling till arbetslivet.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en filosofie masterexamen med huvudområdet informatik.

Vad kan du jobba med?

Vårt Masterprogram i digital tjänsteinnovation förbereder dig för att arbeta med design av smarta hållbara digitala tjänster, kvalificerade uppgifter inom IT-sektorn samt kvalificerat utrednings- och utvecklingsarbete. Kanske väljer du att satsa på en karriär som tjänstedesigner i Sverige eller utomlands, kanske föredrar du en forskarkarriär.

Företagsledare, myndighetschefer och politiker efterfrågar personer som förstår digitalisering, tjänster och den digitala teknikens möjligheter och begränsningar. Smarta och hållbara digitala tjänster kan göra stor skillnad för individer och organisationer. De kan till exempel underlätta kontakt mellan människor och myndigheter, ge oss bättre vård, öka patientsäkerheten, minska psykisk ohälsa, göra våra hem intelligentare, bidra till säkrare fordon och effektivare kollektivtrafik samt leda till minskad miljöbelastning.

Möjligheter att studera vidare

Efter avslutad utbildning är du behörig att söka till forskarutbildning.

Studera utomlands

Du kan genomföra en del av utbildningen utomlands, till exempel genom Högskolans utbytesavtal med lärosäten i och utanför Europa. Kontakta gärna programansvarig innan programmet börjar, om du vill studera utomlands.

Kontakt

Mer information

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2024 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

13037

Behörighetskrav:

Kandidatexamen 180 hp inom informatik, informationsvetenskap, datavetenskap, interaktionsdesign, mjukvaruutveckling, informationsteknologi, tjänstevetenskap, innovationsvetenskap, företagsekonomi eller motsvarande. Kurser om 15 hp inom informationsteknologi eller informatik. Engelska 6.

Urvalsregler:

Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela