Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-12-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle bedriver vi utbildning, forskning och samverkan inom lärarutbildning, humaniora och samhällsvetenskap.

Utbildning

Akademins program inom grundutbildning är förskollärarutbildningen, grundlärarutbildningen åk F–3 och 4–6 och ämneslärarutbildningen (gymnasiet). Vi erbjuder också ett språkvetarprogram och ett program i samhällsanalys och kommunikation.

Vidare har vi påbyggnadsprogram inom lärarutbildning och statsvetenskap liksom fristående kurser inom främst humaniora. Vi erbjuder även fortbildning för yrkesverksamma lärare.

Forskning

Vid akademin bedrivs forskning inom lärande, kultur, språk och samhälle. Forskningen är organiserad i en forskningsmiljö, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS). CLKS är uppdelad i två forskargrupper: Studier av lärande, profession och samhällsutvecklingen samt Studier av språk, demokratiska och kulturella processer. Vid akademin finns även två forskningsplattformar: Framtiden lärande och RISP (Research on Innovation in a Societal Perspective).

Samverkan

Akademin arbetar för att utveckla regional, nationell och internationell samverkan inom områdena lärande, humaniora och samhälle. Samverkan inom förskola, skola och utbildning organiseras av Regionalt utvecklingscentrum (RUC).


Sidan uppdaterad 2017-12-12