Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle bedriver vi utbildning, forskning och samverkan inom lärarutbildning, humaniora och samhällsvetenskap.

Utbildning

Akademins program inom grundutbildning är förskollärarutbildningen, grundlärarutbildningen åk F–3 och 4–6 och ämneslärarutbildningen (gymnasiet). Vi erbjuder också ett språkvetarprogram och ett program i samhällsanalys och kommunikation.

Vidare har vi påbyggnadsprogram inom lärarutbildning och statsvetenskap liksom fristående kurser inom främst humaniora. Vi erbjuder även fortbildning för yrkesverksamma lärare.

Forskning

Vid akademin bedrivs forskning inom lärande, kultur, språk och samhälle. Forskningen är organiserad i en forskningsmiljö, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS) med styrkeområdet utbildningsvetenskap.

Samverkan

Akademin arbetar för att utveckla regional, nationell och internationell samverkan inom områdena lärande, humaniora och samhälle. Samverkan inom förskola, skola och utbildning organiseras av Regionalt utvecklingscentrum (RUC).

Digitalt laborativt centrum (DLC) är en kreativ, högteknologisk och laborativ miljö med fokus på lärande, kultur och kreativitet. DLC vänder sig till forskare, lärare, studenter, organisationer och företag, och syftar till att bli en regional mötesplats i det digitala samhällets framkant.

Sidan uppdaterad 2018-09-20