Sök

Forskning i samverkan inom Smarta städer och samhällen

Forskningen kopplad till fokusområdet Smarta städer och samhällen tar ett tvärvetenskapligt grepp på samhällsutmaningar kopplade till den smarta stadens dimensioner. Forskningsprojekt och program hämtar inspiration från olika dimensioner och från olika forskningsområden.

Personer pratar med varandra i ett labb. Foto.

Forskningsnyheter inom Smarta städer och samhällen

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt