Sök

Forskning i samverkan inom smarta städer och samhällen

Att bedriva forskning i samverkan är viktigt för att kunna utveckla samhället. Det är genom samarbeten mellan olika discipliner och organisationer verkliga förbättringar och förändringar kan komma. Forskningen på Högskolan är internationellt känd och bedrivs i lärosätets innovations- och forskningsmiljöer.

Följande forskningsprogram ingår i fokusområde Smarta städer och samhällen

LeaDS – Lärande i ett digitalt samhälle

Forskningsnyheter inom Smarta städer och samhällen

uppdaterad

Kontakt

Dela