Sök

HiCube Kompetenta vården

HICube Kompetenta vården genomförde under projekttiden 2015–2018 kompetensutvecklingsinsatser för att skapa ökade förutsättningar för implementering av innovationer i form av teknik, arbetssätt eller metoder.

Filmer om HICube Kompetenta vården

Projekt HiCube Kompetenta vården – en sammanfattning

HiCube Så här gjorde vi – metoderna

HiCube erfarenheter och lärdomar

Delprojekt

HICube Kompetenta vården genomför tillsammans med samverkansparterna kompetens­utvecklings­insatser i form av seminarier, erfarenhetsutbyte och avgränsande delprojekt.

Ung kvinna tittar på surfplatta, sitter bredvid äldre kvinna som dricker ur en kopp. Foto.

HICube-projekten

HICube Kompetenta vården är ett samverkansprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden, Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna.

HICube Kompetenta vården har kompletterat systerprojektet HICube Behovsorienterad hälsoinnovationsarena, som drivs av Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) (numera innovationscentrumet Leap for Life). Systerprojektet har som syfte att tillsammans med forskare och studenter från Högskolan samt näringsliv stimulera utvecklingen av nya produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård.

Vad betyder HICube? HI står för Health Innovation. Cube syftar på att arbeta med innovation ur flera olika perspektiv.

Leap for Life

En del av profilområde Hälsoinnovation

HICube Kompetenta vården är en del av Hälsoinnovation – en tvärvetenskaplig utbildnings- och forskningsprofil vid Högskolan i Halmstad som möter dagens och morgondagens hälsoutmaningar genom ämnesöverskridande och värdeskapande forskning och utbildning i samverkan med både privata och offentliga aktörer.

Profilområde Hälsoinnovation

Logotyper från alla involverade partner. Illustration.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt