Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

CVHI är en tvär- och mångvetenskaplig forskningsmiljö vid Akademin för hälsa och välfärd på Högskolan i Halmstad. Forskningen tar avstamp i människors behov och samhällets utmaningar inom områdena hälsa, livsstil och välfärd. Forskningen sker i nära samverkan med berörda målgrupper och intressenter inom organisationer, offentlig sektor och näringsliv.

Om CVHI

Vår forskning ska vara värdeskapande och leda till samhällelig nytta – den ska bidra till ett gott liv i ett jämlikt och hållbart samhälle.

CVHI är en tvär- och mångvetenskaplig forskningsmiljö vid Akademin för hälsa och välfärd på Högskolan i Halmstad. Forskningen tar avstamp i människors behov och samhällets utmaningar inom områdena hälsa, livsstil och välfärd och sker i nära samverkan med berörda målgrupper och intressenter från organisationer, offentlig sektor och näringsliv.

Forskningsmiljön CVHI har fyra profilerade forskningsområden:

 • Hållbart deltagande i idrott och fysisk aktivitet
 • Hållbar uppväxt
 • Delaktighet i ett föränderligt välfärdssamhälle
 • Framtidens vård och omsorg

Inom CVHI bedrivs forskning med utgångspunkt inom följande ämnen:

 • Arbetsvetenskap
 • Folkhälsovetenskap
 • Handikappvetenskap
 • Idrottsvetenskap
 • Kulturgeografi
 • Medicinsk vetenskap
 • Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Omvårdnad
 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Sociologi
 • Statsvetenskap
Organisationsmodell över forskningsmiljön CVHI.

Forskningsområde: Delaktighet i ett föränderligt samhälle

Det tvärvetenskapliga forskningsområdet Delaktighet i ett föränderligt samhälle förenar forskare och doktorander och syftar till en ökad kunskap om de utmaningar som välfärdssamhället står inför som digitaliseringen, globaliseringen och en befolkning som blir allt äldre och ställer nya krav på delaktighet i samhället.

Forskningens mål är att bidra till kunskap och förståelse för de utmaningar som samhället står inför, och vad det innebär för människors möjligheter till delaktighet för att bidra till ett inkluderande och hållbart samhälle.

Forskningsområdet innefattar projektklustren:

 • Kommunikativa mötesplatser
 • Integration, tillhörighet och tillgänglighet
 • Välfärdens utmaningar och det goda livet
 • Arbetsplatsen som hälsoarena

Områdesledare är Niklas Westberg.

Forskningsområde: Framtidens vård och omsorg

Forskningens mål är att bidra till kunskap, förståelse och nya lösningar inom vård och omsorg för att möta utmaningar med befolkningsökningar och migration, den åldrande befolkningen, den förväntade delaktiga patienten och den snabba teknikutvecklingen inom vård och omsorg.

Forskningsområdet innefattar projektklustren:

 • Äldres hälsa och self-management
 • Innovativa beslutsprocesser inom vård och omsorg
 • Transitionprocesser på micro-, meso- och macronivå

Områdesledare är Ingela Skärsäter, professor i omvårdnad.

Forskningsområde: Hållbar uppväxt

Inom forskningsområdet Hållbar uppväxt samlas forskare och doktorander med olika kunskapsperspektiv för att genomföra studier som ämnar öka kunskapen om hur barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och uppväxtvillkor kan främjas.

Forskningens mål är att bidra med kunskap och förståelse om barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och uppväxtvillkor, och vad det innebär för såväl den unges villkor under uppväxttiden och i framtiden som för de utmaningar som samhället står inför inom hälso- och välfärdsområdet.

Forskningsområdet innefattar projektklustren:

 • Tillväxtmönster och livsstil
 • Kvalitet och rättigheter i vården
 • Livschanser, skola och utbildning
 • Uppväxtvillkor och livskvalitet

Områdesledare är Maria Nyholm, universitetslektor i folkhälsa.

uppdaterad

2019-02-20

Kontakt

Dela