Avdelningen ISDD

ISDD står för Intelligent Systems and Digital Design och är en av Akademin för informationsteknologis två avdelningar.

ISDD bedriver forskning och utbildning inom sina två teknikområden:

Avdelningschef: Stefan Byttner

Biträdande avdelningschef: Jesper Lund

 

Teknikområde Digital tjänsteinnovation

Ämnesområdet informatik är vid Högskolan i Halmstad profilerat mot digital tjänsteinnovation. Det innebär ett fokus på hur värde skapas för användare, organisationer och samhällen genom att kombinera och integrera resurser i digitala tjänster.

Forskning

Forskningen inom teknikområdet kombinerar teorier (identifiering av modeller, mönster, strukturer, relationer, processer) med tillämpad och aktionsinriktad forskning i samarbete med industriella och offentliga partners. Läs mer teknikområdets forskning under forskningsmiljön för inbyggda och intelligenta system (EIS):

Forskningsmiljön EIS, teknikområde Digital tjänsteinnovation

Utbildning

Teknikområde Digital tjänsteinnovation ansvarar och utvecklar kurser och program inom informatik på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå:

Kontakt

Teknikområdesledare: Magnus Bergquist

Personal inom teknikområdet listas på sidan under forskningsmiljö för inbyggda och intelligenta system (EIS):

Forskningsmiljön EIS, teknikområde Digital tjänsteinnovation

Teknikområde Medvetna intelligenta system

Målet inom teknikområde Medvetna intelligenta system är att skapa system som kräver mindre tillsyn och kan hantera oväntade situationer. För att göra det måste systemen bli mer medvetna och utveckla sig själva för att kunna hantera händelser som är okända vid designtillfället.

Forskning

Vår forskning sker i nära samarbete med industriella partners och handlar till stor del om utveckling inom artificiell intelligens (AI). Fokus är att skapa system som, så autonomt som möjligt, kan utvecklas baserat på verkliga data från omgivningen. Läs mer teknikområdets forskning under forskningsmiljön för inbyggda och intelligenta system (EIS):

Forskningsmiljön EIS, teknikområde Medvetna intelligenta system

Utbildning

Teknikområde Medvetna intelligenta system ansvarar för att genomföra och utveckla kurser inom artificiell intelligens, bildanalys, inlärningssystem, mekatroniksystem, signaler och system samt kontrollteori.

Kontakt

Teknikområdesledare: Sepideh Pashami

Teknikområde Medvetna intelligenta system är nära knutet till Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (CAISR):

Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (CAISR)

uppdaterad

2020-12-08

Kontakt

Dela