Sök

Masterprogram i industriell organisation och innovation - projektbaserad

120 hp

Som tekniker specialiserad på industriell organisation och innovation kan du organisera och stötta framtidens teknik­utveckling. Du kan även utarbeta processer för företags- och affärsutveckling samt industriella innovationer. Master­programmet lär dig hantera teknik, management och ekonomi kopplade till innovationsarbete. Genom en projektbaserad master får du en stark koppling till arbetslivet genom att kontinuerligt ha kontakt med ett företag eller organisation.

Frågor om den projektbaserade delen?

Kontakta Joakim Tell för att få svar på dina frågor. Har du frågor om programmets innehåll? Kontakta programansvarig!

Om utbildningen

Vad läser du inom programmet?

Masterprogram i industriell organisation och innovation är upplagt på tre kunskapsblock, med olika perspektiv på teknikutveckling och innovationsledning. Under första terminen utvecklar du en övergripande förståelse för konsumtion och ekonomisk tillväxt, konkurrens, industriell omvandling och teknisk förändring på övergripande nivå. De inledande kurserna ger dig kunskap inom huvudområdet industriell organisation.

Den andra terminen har sin tyngdpunkt på företags teknik- och innovationsstrategier. Kurserna kopplar företags strategiska beslut till skeenden i de kontexter där företaget verkar, till exempel produktlivscykler och deras betydelse för företags produktportföljhantering.

Den tredje terminen får du sätta dig in i hela processen från idé till kommersialisering. Dessutom utforskar du metoder och verktyg för att arbeta med och leda innovationsarbete.

Den fjärde och sista terminen genomför du ditt examensarbete.

Den projektbaserade mastern utgår från ordinarie programutbud, det betyder att du läser samma kurser som de som inte läser projektbaserat.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT23.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan med kurslitteratur. Observera att du behöver skrolla nedåt på sidan du kommer till för att hitta kursplanen.

Samtliga kurser ingår i huvudområdet industriell organisation.

År 1

År 2

  • Parallell produkt- och affärsutveckling I, 7,5 hp
  • Industriell marknadsföring, 7,5 hp
  • Forskningsdesign och metoder, 7,5 hp
  • Parallell produkt- och affärsutveckling II, 7,5 hp
  • Självständigt uppsatsarbete inom industriell organisation, 30 hp

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

Utbildningen på Högskolan i Halmstad präglas av vår profilering som det innovationsdrivande lärosätet. Med utgångspunkt i ett tekniskt kunnande tar du del av kompletterande teorier och modeller för att planera, utveckla, implementera och driva tekniska innovationer kopplade till strategiska och operativa mål i en organisation. Du kommer samtidigt att lära dig förstå betydelsen av forskning och teknisk utveckling på samhällsnivå.

Programmet bygger på en tvärvetenskaplig grund av entreprenörskap, produktionsledning, innovationsledning och strategiledning.

Samarbete med arbetslivet

Du som läser den projektbaserade varianten av masterprogrammet har kontinuerlig kontakt med ett företag eller en organisation under hela din studietid. Du är själv ansvarig för att skaffa den kontakten. Du kommer utgå från ett problem eller utvecklingsbehov som finns inom företaget eller organisationen och koppla det till dina studier och examinationer. Det betyder att du blir en kompetensförstärkning inom det aktuella området. Förutom kontakt med företaget kommer du också ha en mentor från Högskolan i Halmstad, som är en lärare och forskare. Under din studietid kommer du få träffa studenter från de andra projektbaserade masterprogrammen där ni får möjlighet att prata om erfarenheter och utbyta kunskap.

Din akademiska bakgrund

Utbildningen vänder sig till dig som har en teknologie kandidatexamen, högskoleingenjörsexamen eller motsvarande, 15 hp inom industriell organisation och Engelska 6.

Den projektbaserade mastern är till för dig som redan är yrkesverksam, eller har kontakt med ett företag inom ditt ämnesområde. Den är också till för dig som vill satsa på en forskarutbildning och få en starkare koppling till arbetslivet.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en masterexamen i industriell organisation och innovation.

Vad kan du jobba med?

Masterprogram i industriell organisation och innovation förbereder dig för att delta i kvalificerat forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin.

Möjligheter att studera vidare

Efter utbildningen är du behörig att söka till vidare doktorandstudier, till exempel inom Högskolans egen forskarutbildning i innovationsvetenskap.

Studera utomlands

Du kan genomföra en del av utbildningen utomlands, till exempel genom Högskolans utbytesavtal med lärosäten i och utanför Europa. Kontakta gärna programansvarig innan programmet börjar, om du vill studera utomlands.

Jordklot som coronavirus. Illustration.

Hack the Crisis – digitalt hackathon sökte lösningar på coronakrisen

Tre kvinnor sitter och ler åt någon som pratar. Foto.

Imagining Business Models for a Fossil‐Free Future – a Co‐Creation Workshop

Två personer som står framför en whiteboard med färgglada lappar på. Foto.

En lösningen för hållbar bilindustri

Kontakt

Mer information

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2024 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10036

Behörighetskrav:

Teknologie kandidatexamen, högskoleingenjörsexamen eller motsvarande. 15 hp inom industriell organisation. Engelska 6.

Urvalsregler:

Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela