Sök

Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning

60 hp

Som fastighetsmäklare är du länken mellan köpare och säljare av hus, mark och annan fast egendom. Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning ger dig de kunskaper och färdigheter som du behöver för att agera som en professionell mellanhand i fastighetsaffärer. Det kan handla om att lösa juridiska problem, värdera fastigheter, upprätta avtal med mera. Sista antagning för den här påbyggnadsutbildningen är hösten 2025. 

Om utbildningen

Vad läser du inom programmet?

Programmet inkluderar kurserna Fastighetsförmedling, 30 hp, Besiktnings- och värderingsteknik, Bostadsrätt, Familjerätt och inskrivningsrätt samt Beskattningsrätt. Dessa kurser omfattar 7,5 hp vardera.

Om du inte har en examen från Högskolans Bygg- och fastighetsekonomprogram kommer du att läsa Fastighetsvärdering i stället för Besiktnings- och värderingsteknik samt Fastighetsrätt, 15 hp, i stället för Bostadsrätt och Familjerätt och inskrivningsrätt.

Din akademiska bakgrund

Utbildningen vänder sig till dig som har läst Juridisk översiktskurs 15 hp, Affärsredovisning 7,5 hp, Ekonomistyrning 7,5 hp eller motsvarande.

Den idealiska bakgrunden är en examen från Högskolans bygg- och fastighetsekonomprogram (BFE). Med denna påbyggnadsutbildning och en examen från Högskolans Bygg- och fastighetsekonomprogram (BFE) uppfyller du de teoretiska kraven för att registreras som fastighetsmäklare hos Fastighetsmäklarinspektionen. Du som börjar att läsa BFE år 2023 eller senare har däremot ingen möjlighet att söka till den här påbyggnadsutbildningen. Om du inte läst BFE behöver du, förutom de tre kurserna ovan, även läsa byggteknik 7,5 hp samt fördjupnings- eller breddkurser om 22,5 hp inom de områden som framgår av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om utbildningskrav. Se länk nedan.

Har du läst Juridisk översiktskurs, Handelsrättslig översiktskurs, Juridisk grundkurs eller motsvarande rekommenderar vi dig starkt att jämföra kursplanen med Fastighetsmäklarinspektionens utbildningskrav. Se länk nedan under rubriken ”3. Annan civilrätt”.

Uppnår din kurs inte kraven? Beroende på hur stor avvikelsen är mellan din gamla juridikkurs och Fastighetsmäklarinspektionens krav finns det två alternativ. Om du har en mindre avvikelse kan du ansöka om tillgodoräknande av din kurs för att motsvara Högskolans Juridisk översiktskurs 15 hp. Att ansöka om tillgodoräknande gör du själv via Studentladok, vilket innebär att du måste vara registrerad student på Högskolan i Halmstad. Om du har en större avvikelse mellan din gamla juridikkurs och Fastighetsmäklarinspektionens krav kan du behöva läsa exempelvis Juridisk översiktskurs 15 hp på Högskolan i Halmstad för att uppnå kraven för registrering som fastighetsmäklare.

Testa, pröva och experimentera

Utbildningen på Högskolan i Halmstad präglas av vår profilering som det innovationsdrivande lärosätet. Här har du tillgång till moderna studiemiljöer och en framtidsorienterad utbildning.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT22. Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan med kurslitteratur. Observera att du behöver skrolla nedåt på sidan du kommer till för att hitta kursplanen.

Student som har läst Bygg- och fastighetsekonomprogrammet läser:

Student som inte har läst Bygg- och fastighetsekonomprogrammet läser:

Efter utbildningen

Examen

Efter avslutade studier kan du ansöka om ett samlat kursbevis. Från och med 1 januari 2028 gäller nya utbildningskrav för att bli fastighetsmäklare. Se länk om Fastighetsmäklarinspektionens nya utbildningskrav för mäklare nedan. Detta innebär att du som har läst Bygg- och fastighetsekonomprogrammet följt av Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning behöver vara klar med all examination och praktik, och skicka en ansökan om registrering till Fastighetsmäklarinspektionen senast den 1 december 2027 för att bli fastighetsmäklare.

Vad kan du jobba med?

Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning förbereder dig för att arbeta som fastighets­mäklare. Om du sedan tidigare har en examen från Högskolans Bygg- och fastighetsekonomprogram krävs endast tio veckors arbete/praktik hos en registrerad fastighetsmäklare innan du själv kan registreras hos Fastighetsmäklarinspektionen.

Har du inte läst Bygg- och fastighetsekonomprogrammet som grundutbildning före Påbyggnads­utbildning med fastighetsmäklarinriktning? Då kan du, förutom tio veckors arbete/praktik hos en registrerad fastighetsmäklare, behöva ytterligare kurser för att registreras som fastighetsmäklare hos Fastighetsmäklarinspektionen. På Fastighetsmäklarinspektionens webbplats hittar du information om vilket kursinnehåll som krävs. Se länk nedan.

Kontakt

Mer information

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Bra länkar

HT 2023 (Distans (Campus), Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10033

Behörighetskrav:

Juridisk översiktskurs 15 hp, Affärsredovisning 7,5 hp, Ekonomistyrning 7,5 hp eller motsvarande.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Obligatoriska sammankomster:

8

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela