Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning

60 hp

Som fastighetsmäklare är du länken mellan köpare och säljare av hus, mark och annan fast egendom. Med denna påbyggnadsutbildning och en examen från Högskolans Bygg- och fastighetsekonomprogram (BFE) uppfyller du de teoretiska kraven för att registreras som fastighetsmäklare hos Fastighetsmäklarinspektionen.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

Utbildningen på Högskolan i Halmstad präglas av vår profilering som det innovationsdrivande lärosätet. Här har du tillgång till moderna studiemiljöer och en framtidsorienterad utbildning.

Kurser och kompetenser i fokus

Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning ger dig de kunskaper och färdigheter som du behöver för att agera som en professionell mellanhand i fastighetsaffärer. Det kan handla om att lösa juridiska problem, värdera fastigheter, upprätta avtal med mera.

Programmet inkluderar kurserna Fastighetsförmedling, 30 hp, Besiktnings- och värderingsteknik, Bostadsrätt, Familjerätt och inskrivningsrätt samt Beskattningsrätt. Dessa kurser omfattar 7,5 hp vardera.

Om du inte har en examen från Högskolans Bygg- och fastighetsekonomprogram kommer du att läsa Fastighetsvärdering i stället för Besiktnings- och värderingsteknik samt Fastighetsrätt, 15 hp, i stället för Bostadsrätt och Familjerätt och inskrivningsrätt.

Din akademiska bakgrund

Utbildningen vänder sig till dig som har läst Juridisk översiktskurs 15 hp, Affärsredovisning 7,5 hp, Ekonomistyrning 7,5 hp eller motsvarande. Den idealiska bakgrunden är en examen från Högskolans bygg- och fastighetsekonomprogram (BFE). Om du inte läst BFE behöver du, förutom de tre kurserna ovan, även läsa byggteknik 7,5 hp samt fördjupnings- eller breddkurser om 22,5 hp inom de områden som framgår av fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om utbildningskrav.länk till annan webbplats

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT20.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

  • Fastighetsförmedling, 30 hp
  • Allmän beskattningsrätt, 7,5 hp

Student som har läst Bygg- och fastighetsekonomprogrammet läser:

  • Bostadsrätt – ombildning, 7,5 hp
  • Familjerätt och inskrivningsrätt, 7,5 hp
  • Besiktnings- och värderingsteknik, 7,5 hp

Student som inte har läst Bygg- och fastighetsekonomprogrammet läser:

Efter utbildningen

Examen

Efter avslutade studier kan du ansöka om ett samlat kursbevis.

Arbetsliv

Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning förbereder dig för att arbeta som fastighets­mäklare. Om du sedan tidigare har en examen från Högskolans Bygg- och fastighetsekonomprogram krävs endast tio veckors arbete/praktik hos en registrerad fastighetsmäklare innan du själv kan registreras hos Fastighetsmäklarinspektionen.

Har du inte läst Bygg- och fastighetsekonomprogrammet som grundutbildning före Påbyggnads­utbildning med fastighetsmäklarinriktning? Då kan du, förutom tio veckors arbete/praktik hos en registrerad fastighetsmäklare, behöva ytterligare kurser för att registreras som fastighetsmäklare hos Fastighetsmäklarinspektionen. På Fastighetsmäklarinspektionens hemsida www.fmi.se hittar du information om vilket kursinnehåll som krävs.

HT 2020 (Distans (Campus), Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10033

Behörighetskrav:

Juridisk översiktskurs 15 hp, Affärsredovisning 7,5 hp, Ekonomistyrning 7,5 hp eller motsvarande.

Urvalsregler:

Betyg: 66%, högskoleprov: 34% och högskolepoäng: 34%

Mer information om urvalsregler.

Obligatoriska sammankomster:

8

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela