Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Natalia Stambulova

Professor i psykologi – inriktning idrottspsykologi, Akademin för hälsa och välfärd. Utnämnd 2002.

Psykologiska aspekter på idrottskarriären

Natalia Stambulovas forskning om psykologiska aspekter på elitidrottares karriär anses vara pionjärarbeten och är ofta citerat av andra forskare. Hon har arbetat med en holistisk helhetssyn på idrottskarriärer – från den tidiga starten via toppen av karriären till slutet – och har studerat det system av psykologisk uppbackning som idrottaren får i olika skeden.

Nyare studier som Natalia Stambulova inlett handlar om den sociala påverkan på idrottskarriären och hur den varierar under karriärens förlopp, samt hur metaforer kan användas vid individuell mätning av idrottares tillstånd precis före, under och efter deras bästa respektive sämsta tävlingar.

Natalia Stambulova föddes 1952 i St. Petersburg, Ryssland. 2002 utnämndes Natalia Stambulova till professor i psykologi vid Högskolan i Halmstad.
Sidan uppdaterad 2018-02-26