Sök

Fjärrvärmegruppen: Fourth Generation District Heating

Dagens fjärrvärmesystem är byggda för dåtidens värmebehov, och för fossila bränslen. Idag finns helt andra behov och andra krav. För att spegla nutidens och framtidens värmebehov och värmekällor behövs nya teknikval och en omfattande omställning. Fjärrvärmegruppen vid Högskolan i Halmstad är internationellt erkänd och arbetar för en effektiv fjärrvärme framöver.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt