Sök

Bolagsverksamheter

Högskolan i Halmstads holdingbolag heter HHUAB – och har dotterbolagen Halland Invest AB och HH Innovation. I bolagen bedrivs stöd till forskare och studenter, bland annat genom finansiering av innovativa företagsidéer och inkubatorverksamhet.

Högskolan i Halmstads utvecklingsaktiebolag (HHUAB)

HHUAB är Högskolans holdingbolag, bildat 1995. Bolaget ska aktivt bidra till att utveckla Högskolan i Halmstad som en ledande innovationshögskola och en aktör för akademiskt nyföretagande.

I bolaget finns flera dotterbolag som arbetar för att driva framsteg inom forskning och företagande.

HHUAB är organiserat under högskolestyrelsen. Bolaget har tre styrelseledamöter som representerar olika delar inom lärosätets innovation, forskning, samverkan och styrning. Ledamöterna utses av högskolestyrelsen.

Styrelse – HHUAB

 • Anders Nelson, ordförande
 • Catherine Legrand, ledamot
 • Magnus Clarin, ledamot
 • Pontus Wärnestål, ledamot
 • Staffan Enting, vd
 • Martin Lidén, bolagsförvaltare
 • Ola Erlandsson, sekreterare

Högskolan i Halmstad innovationsaktiebolag (HH Innovation AB)

HH Innovation AB bildades 2016 som ett helägt dotterbolag till HHUAB.
Bolaget ska arbeta med kommersiellt inriktat innovationsstöd för forskare och studenter. HH Innovation samverkar med flera externa parter i stödet till studenter och forskare, bland annat med Chalmers innovationskontor samt med Halmstads kommuns affärsinkubator HighFive.

Styrelse – HH Innovation

 • Anders Nelson, ordförande
 • Catherine Legrand, ledamot
 • Pontus Wärnestål, ledamot
 • Jonas Malmberg, ledamot
 • Staffan Enting, vd
 • Martin Lidén, bolagsförvaltare
 • Ola Erlandsson, sekreterare

Mer information om HH Innovation Länk till annan webbplats.

Halland Invest AB (HIAB)

Halland Invest investerar i företag och start-up-företag i Halland, som har tillväxtpotential men som ännu inte är mogna för traditionella riskkapitalbolag. Halland Invest stödjer regional utveckling och främjar innovativa entreprenörer. Bolaget är ett intressebolag som ägs till 24,99 procent av Högskolan i Halmstad.

Styrelse – HIAB

 • Kristin Oretorp, Länsförsäkringar Halland, ordförande
 • Lennart Andrén, ledamot
 • Christian Bille, Länsförsäkringar Halland, ledamot
 • Johanna Schottenius, intressent
 • Jan Carlsson, intressent
 • Jonas Gabrielsson, Högskolan i Halmstad, ledamot
 • Lars-Göran Persson, Högskolan i Halmstad, vd

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt