Sök

Bolagsverksamheter

Högskolan i Halmstads holdingbolag heter HHUAB – och har dotterbolagen Halland Invest AB och HH Innovation. I bolagen bedrivs stöd till forskare och studenter, bland annat genom finansiering av innovativa företagsidéer och inkubatorverksamhet, samt arbete med uppdragsutbildningar till externa beställare.

Högskolan i Halmstads utvecklingsaktiebolag (HHUAB)

HHUAB är Högskolans holdingbolag, bildat 1995. Bolaget ska aktivt bidra till att utveckla Högskolan i Halmstad som en ledande innovationshögskola och en aktör för akademiskt nyföretagande.

I bolaget finns flera dotterbolag som arbetar för att driva framsteg inom forskning och företagande.

HHUAB är organiserat under högskolestyrelsen. Bolaget har tre styrelseledamöter som representerar olika delar inom lärosätets innovation, forskning, samverkan och styrning. Ledamöterna utses av högskolestyrelsen.

Styrelse – HHUAB

 • Anders Nelson, ordförande
 • Catherine Legrand, ledamot
 • Magnus Clarin, ledamot
 • Monica Karlsson, ledamot
 • Staffan Enting, vd
 • Martin Lidén, bolagsförvaltare
 • Ola Erlandsson, sekreterare

Halland Invest AB (HIAB)

Halland Invest investerar i företag och start-up-företag i Halland, som har tillväxtpotential men som ännu inte är mogna för traditionella riskkapitalbolag. Halland Invest stödjer regional utveckling och främjar innovativa entreprenörer. Bolaget ägs till lika delar av Högskolan i Halmstad och Länsförsäkringar Halland.

Styrelse – HIAB

 • Christian Bille, Länsförsäkringar Halland, ordförande
 • Lennart Andrén, ledamot
 • Johan Hörberg, ledamot
 • Cecilia Rönn, ledamot
 • Jan Carlsson, ledamot
 • Jonas Gabrielsson, Högskolan i Halmstad, ledamot
 • Lars-Göran Persson, Högskolan i Halmstad, vd

Högskolan i Halmstad innovationsaktiebolag (HH Innovation AB)

HH Innovation AB bildades 2016 som ett helägt dotterbolag till HHUAB.
Bolaget ska arbeta med kommersiellt inriktat innovationsstöd för forskare och studenter. HH Innovation samverkar med flera externa parter i stödet till studenter och forskare, bland annat med Chalmers innovationskontor samt med Halmstads kommuns affärsinkubator HighFive. Bolaget hanterar även uppdragsutbildningar, alltså utbildningar som genomförs på uppdrag av en extern part, exempelvis en arbetsgivare.

Styrelse – HH Innovation

 • Anders Nelson, ordförande
 • Catherine Legrand, ledamot
 • Monica Karlsson, ledamot
 • Jonas Malmberg, ledamot
 • Staffan Enting, vd
 • Martin Lidén, bolagsförvaltare
 • Ola Erlandsson, sekreterare

Mer information om HH Innovation Länk till annan webbplats.

uppdaterad

Kontakt

Dela