Forsknings- och utbildningsnämnden

Forsknings- och utbildningsnämnden, FUN, ansvarar för forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. FUN ansvarar för att säkerställa en tydlig koppling mellan forskning och utbildning och för övergripande långsiktiga strategiska prioriteringar rörande forskning och utbildning utifrån strategier beslutade av högskolestyrelsen/rektor.

Ansvarsområde

Forsknings- och utbildningsnämnden, FUN, är ett kollegialt organ som ansvarar för kvalitetssäkring och utvärdering av forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå för hela lärosätet.

Ledamöter forsknings- och utbildningsnämnden

 • Malin Hallén, ordförande
 • Marie Mattsson, vice ordförande
 • Ida Bard, studentrepresentant
 • Anna Hansson, studentrepresentant
 • Ann-Mari Bartholdsson, extern ledamot
 • Anders Isaksson, extern ledamot
 • Mikael Hindgren, lärarrepresentant
 • Urban Johnson, lärarrepresentant
 • Lina Lundgren, lärarrepresentant
 • Claes Malmberg, lärarrepresentant
 • Håkan Pettersson, lärarrepresentant
 • Jeanette Sjöberg, lärarrepresentant
 • Kristian Widén, lärarrepresentant

Sekreterare/handläggare

Nämndens sekreterare och handläggare når du genom e-postadressen funkansli@hh.se.

Forskarutbildningsutskottet

Forsknings- och utbildningsnämnden har ett forskarutbildningsutskott knutet till sig, vars främsta uppgift är att på delegation från nämnden följa upp utbildningen på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad.

Sammanträdestider forskarutbildningsutskottet

Ledamöter forskarutbildningsutskottet

 • Marie Mattsson, ordförande
 • Magnus Jonsson, vice ordförande
 • Håkan Pettersson
 • Jonas Gabrielsson
 • Jeaneth Johansson
 • Henrika Jormfeldt
 • Eva-Carin Lindgren
 • Mikael Ahlborg, studentrepresentant
 • Ece Calikus, studentrepresentant

Sekreterare och handläggare

Utskottets sekreterare och handläggare når du genom e-postadressen funkansli@hh.se.

uppdaterad

2019-11-04

Kontakt

Dela

Kontakt