Sök

Forsknings- och utbildningsnämnden

Forsknings- och utbildningsnämnden, FUN, ansvarar för forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. FUN ansvarar för att säkerställa en tydlig koppling mellan forskning och utbildning och för övergripande långsiktiga strategiska prioriteringar rörande forskning och utbildning utifrån strategier beslutade av högskolestyrelsen/rektor.

Ansvarsområde

Forsknings- och utbildningsnämnden, FUN, är ett kollegialt organ som ansvarar för kvalitetssäkring och utvärdering av forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå för hela lärosätet.

Ledamöter forsknings- och utbildningsnämnden

 • Eva-Carin Lindgren, ordförande
 • Marie Mattsson, vice ordförande
 • Linnea Gustafsson, lärarrepresentant
 • Mikael Hindgren, lärarrepresentant
 • Urban Johnson, lärarrepresentant
 • Håkan Vadst, lärarrepresentant
 • Håkan Pettersson, lärarrepresentant
 • Frida Stranne, lärarrepresentant
 • Pia Ulvenblad, lärarrepresentant
 • Victoria Gerelius, studentrepresentant
 • Hilda Boman, studentrepresentant
 • Britta Teleman, doktorandrepresentant
 • Anna Hoffert, extern ledamot
 • Anders Isaksson, extern ledamot

Sekreterare/handläggare

Nämndens sekreterare och handläggare når du genom e-postadressen funkansli@hh.se.

Forskarutbildningsutskottet

Forsknings- och utbildningsnämnden har ett forskarutbildningsutskott knutet till sig, vars främsta uppgift är att på delegation från nämnden följa upp utbildningen på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad.

Sammanträdestider forskarutbildningsutskottet

Ledamöter forskarutbildningsutskottet

 • Marie Mattsson, ordförande
 • Magnus Jonsson, vice ordförande
 • Åsa Andersson
 • Jonas Gabrielsson
 • Krister Hertting
 • Sara Högdin
 • Sara Karnehed, doktorandrepresentant
 • Senad Osmanovic, doktorandrepresentant
 • Jeanette Sjöberg
 • Thomas Magnusson
 • Håkan Pettersson

Sekreterare och handläggare

Utskottets sekreterare och handläggare når du genom e-postadressen funkansli@hh.se.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt