Sök

Forsknings- och utbildningsnämnden

Forsknings- och utbildningsnämnden, FUN, ansvarar för forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. FUN ansvarar för att säkerställa en tydlig koppling mellan forskning och utbildning och för övergripande långsiktiga strategiska prioriteringar rörande forskning och utbildning utifrån strategier beslutade av högskolestyrelsen/rektor.

Ansvarsområde

Forsknings- och utbildningsnämnden, FUN, är ett kollegialt organ som ansvarar för kvalitetssäkring och utvärdering av forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå för hela lärosätet.

Ledamöter forsknings- och utbildningsnämnden

 • Marie Mattsson, tillförordnad ordförande
 • Håkan Pettersson, tillförordnad vice ordförande
 • Johanna Sjögren Eliasson, studentrepresentant
 • William Sundén, studentrepresentant
 • Timmie Hansson, studentrepresentant
 • Ann-Mari Bartholdsson, extern ledamot
 • Anders Isaksson, extern ledamot
 • Mikael Hindgren, lärarrepresentant
 • Urban Johnson, lärarrepresentant
 • Lina Lundgren, lärarrepresentant
 • Jeanette Sjöberg, lärarrepresentant
 • Kristian Widén, lärarrepresentant
 • Sara Högdin, lärarrepresentant

Sekreterare/handläggare

Nämndens sekreterare och handläggare når du genom e-postadressen funkansli@hh.se.

Forskarutbildningsutskottet

Forsknings- och utbildningsnämnden har ett forskarutbildningsutskott knutet till sig, vars främsta uppgift är att på delegation från nämnden följa upp utbildningen på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad.

Sammanträdestider forskarutbildningsutskottet

Ledamöter forskarutbildningsutskottet

 • Magnus Jonsson, tillförordnad ordförande
 • Håkan Pettersson
 • Jonas Gabrielsson
 • Thomas Magnusson
 • Henrika Jormfeldt
 • Eva-Carin Lindgren
 • Åsa Andersson
 • Claes Malmberg
 • Sara Karnehed, studentrepresentant

Sekreterare och handläggare

Utskottets sekreterare och handläggare når du genom e-postadressen funkansli@hh.se.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt