Sök

Organisationsschema

Läs mer om den utbildning och forskning som bedrivs inom akademierna på respektive akademis webbsidor:

Högskolan i Halmstads organisationsschema Akademin för företagande, innovation och hållbarhet Akademin för hälsa och välfärd Akademin för lärande, humaniora och samhälle Akademin för informationsteknologi Högskolestyrelsen Forsknings- och utbildningsnämnden Rektor Prorektor Vicerektorer Högskoledirektör Verksamhetsstödet

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt