Sök

Rektor

Porträttbild på man i inomhusmiljö. Foto.

Rektor Stephen Hwang

Rektor är Högskolans myndighets­chef och den som leder den dagliga verksamheten vid lärosätet. Stephen Hwang är Högskolan i Halmstads rektor sedan 2017.

Stephen Hwang är professor i teoretisk fysik med examen från Chalmers tekniska högskola och har tidigare bland annat varit rektor vid Linnéuniversitetet. Han har en rad olika styrelse- och förtroendeuppdrag, bland annat som ordförande i expertgruppen för kvalitetsfrågor vid Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och som ledamot i Utbildningsradions styrelse.

Rektor utses av regeringen efter förslag från styrelsen och anställs i högst sex år. Anställningen kan förnyas högst två gånger om vardera högst tre år. Rektor har en ställföreträdare som kallas för prorektor.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt