Sök

Rektor

Rektor är Högskolans myndighets­chef och den som leder verksamheten vid lärosätet. Susanna Öhman är Högskolan i Halmstads rektor sedan den 20 mars 2023.

Porträttbild på kvinna i inomhusmiljö. Foto.

Rektor Susanna Öhman

Susanna Öhman är professor i sociologi och har haft en lång rad ledningsuppdrag, främst vid Mittuniversitetet. Som föreståndare för forskningscentrumet Risk and Crisis Research Centre (RCR) har hon ägnat sin forskning främst åt samhällsperspektiv på risker och kriser, hur allmänheten uppfattar dem och hur man kommunicerar med allmänheten om risker och kriser. Susanna Öhman har även varit tillförordnad prorektor, dekan, prefekt, proprefekt och ordförande i en fakultetsnämnd vid Mittuniversitetet, samt akademichef vid Högskolan i Halmstad 2018–2020, på Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Hon har även haft olika externa uppdrag, exempelvis som ledamot i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskningsgrupp för utvärdering av kvalitetssystemet vid Örebro universitet, som medlem i Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) arbetsgrupp för flyktingfrågor inom högre utbildning samt ledamot i strategisk grupp för jämställdhetsintegrering i högre utbildning vid Nationella sekretariatet för genusforskning.

Rektor utses av regeringen efter förslag från styrelsen och anställs i högst sex år. Anställningen kan förnyas högst två gånger om vardera högst tre år. Rektor har en ställföreträdare som kallas för prorektor.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt