Sök

Masterprogram i hälsa och livsstil - projektbaserad

120 hp

Med fördjupade kunskaper om människors hälsa och livsstil kan du spela en viktig roll för att hantera framtidens välfärdsutmaningar. Masterprogram i hälsa och livsstil är en både arbetsmarknadsinriktad och forskningsförberedande utbildning, som ger dig ett vetenskapligt och professionellt perspektiv på hälsofrämjande arbete. Genom en projektbaserad master får du en stark koppling till arbetslivet genom att kontinuerligt ha kontakt med ett företag eller organisation.

Frågor om den projektbaserade delen?

Kontakta Daniel Tyskbo för att få svar på dina frågor. Har du frågor om programmet? Kontakta programansvarig!

Om utbildningen

Vad läser du inom programmet?

Masterprogram i hälsa och livsstil är en bred utbildning med ett tvärvetenskapligt och professionellt perspektiv på hälsa och livsstil, ojämlikhet i hälsa, global hälsa, hälsoinnovationer och hälsofrämjande interventioner.

I relation till hälsa och livsstil studerar du olika faktorer på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Utifrån olika perspektiv får du då belysa och granska frågor som berör verksamheter inom hälsa och livsstil. Detta arbete sker såväl muntligt som skriftligt.

Den projektbaserade mastern utgår från ordinarie programutbud, det betyder att du läser samma kurser som de som inte läser projektbaserat.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT23.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan med kurslitteratur. Observera att du behöver skrolla nedåt på sidan du kommer till för att hitta kursplanen.

* ingår i huvudområdet hälsa och livsstil

År 1

År 2

  • Hälsoinnovation – perspektiv på förändring, 7,5 hp*
  • Valfri kurs, 7,5 hp
  • Hälsofrämjande interventioner, 15 hp*
  • Examensarbete hälsa och livsstil, 30 hp*

Student som vill avsluta sin utbildning efter år 1 har möjlighet att välja kursen Examensarbete – hälsa och livsstil, 15 hp, då utgår kurserna Kvalitativa metoder, 7,5 hp, och Statistiska metoder, 7,5 hp. Detta sker i samråd med programansvarig.

Samarbete med arbetslivet

Du som läser den projektbaserade varianten av masterprogrammet har kontinuerlig kontakt med ett företag eller en organisation under hela din studietid. Du är själv ansvarig för att skaffa den kontakten. Du kommer utgå från ett problem eller utvecklingsbehov som finns inom företaget eller organisationen och koppla det till dina studier och examinationer. Det betyder att du blir en kompetensförstärkning inom det aktuella området. Förutom kontakt med företaget kommer du också ha en mentor från Högskolan i Halmstad, som är en lärare och forskare. Under din studietid kommer du få träffa studenter från de andra projektbaserade masterprogrammen där ni får möjlighet att prata om erfarenheter och utbyta kunskap.

Examensarbetet gör du i nära samarbete med en forskningsmiljö och, om möjligt, i samverkan med det omgivande samhället, såsom kommun, region, landsting eller näringsliv.

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

De välfärdsutmaningar som samhället står inför i dag kräver en tvärvetenskaplig kunskapsbildning om hälso- och livstilsrelaterade frågor. Som masterstudent i hälsa och livsstil kan du delta i tvärvetenskapliga forskningsprojekt och bidra till forskningsproduktion genom exempelvis ditt examensarbete.

Utbildningen präglas av Högskolan i Halmstads profilering som det innovationsdrivande lärosätet. Innovativa idéer och strukturer gör det möjligt att omsätta dina kunskaper i hälsofrämjande livsstilar, tjänster och produkter.

Du läser programmet till största delen som distanskurser. Denna flexibla lösning innebär att du främst tar del av föreläsningar och seminarier via lärplattformen Blackboard.

Din akademiska bakgrund

Utbildningen vänder sig till dig som har en kandidatexamen i ett samhälls-, beteende- eller vårdvetenskapligt ämne, eller i något annat ämne som är relevant för utbildningen.

Den projektbaserade mastern är till för dig som redan är yrkesverksam, eller har kontakt med ett företag inom ditt ämnesområde. Den är också till för dig som vill satsa på en forskarutbildning och få en starkare koppling till arbetslivet.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en masterexamen i hälsa och livsstil.

Vad kan du jobba med?

Masterprogram i hälsa och livsstil är en både forskningsförberedande och arbetsmarknadsinriktad utbildning, som främjar din rörlighet och anställningsbarhet, såväl nationellt som internationellt. Din examen öppnar möjligheter till kvalificerat arbete med projektledning, kartläggning och utvärdering inom både offentlig och privat verksamhet. Tidigare studenter arbetar till exempel som doktorand, forskarassistent, projektledare, verksamhetsutvecklare, äldresamordnare, hälsopedagog och koordinator.

Möjlighet till vidare studier

Efter utbildningen är du behörig att söka till forskarutbildning i hälsa och livsstil.

Porträtt av en ung man. Foto.

Bättre folkhälsa i fokus för nyskapande studenter

En kvinna i svart kavaj håller upp ett värdebevis och en blombukett. Hon ler mot kameran. Foto.

Klara Drake af Hagelsrum belönades för examensarbete

Fem studenter står med cyklar framför Högskolans entré. Foto.

Pia Nevala Westman arbetar för folkhälsa i hela Norden

Kontakt

Mer information

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Bra länkar

HT 2024 (Distans (Campus), Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

12850

Behörighetskrav:

Kandidatexamen i ett samhälls-, beteende- eller vårdvetenskapligt ämne eller annat ämne relevant för utbildningen.

Urvalsregler:

Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.

Mer information om urvalsregler.

Obligatoriska sammankomster:

6

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela