Sök

Doktorandinflytande

På Högskolan jobbar vi aktivt med Högskolans kvalitet på olika sätt. En viktig del i detta är se till att doktorander är delaktiga i arbetet med att vidareutveckla forskarutbildningen.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt