Sök

Ladok (forskarutbildning)

Ladok är Högskolans studiedokumentationssystem, där bland annat antagning och examen dokumenteras.

Vad dokumenteras i Ladok?

Högskoleförordningen ligger till grund för vad som ska finnas i systemet. Det finns också en särskild förordning om högskolornas redovisning av studier m.m. (SFS 1993:1153).

Avseende forskarutbildningen dokumenteras bland annat uppgifter om:

 • Antagning, och behörighetsgivande examen
 • Handledare
 • Doktorandens aktivitet (andel forskning i procent) och hur detta har blivit finansierat
 • Avklarade kurser
 • Diarienummer för individuell studieplan
 • Tillgodoräknande
 • Studieavbrott i forskarutbildningen
 • Godkänd avhandling/licentiatuppsats
 • Examen

Frågor om Ladok besvaras av Utbildningsstöd, du kan kontakta dem genom att:

 • logga in och anmäla ett ärende i Helpdesk
 • skicka ditt ärende till forskarladok@hh.se
 • besöka Servicecenter i glasgången (hus B), öppet måndag till fredag kl. 8–16.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt