Sök

Individuell studieplan och uppföljning

Varje doktorand ska ha en individuell studieplan (ISP). Den individuella studieplanen är ett mycket viktigt dokument som innehåller både doktorandens och Högskolans åtaganden.

Studieplanen innehåller bland annat en tidsplan och en redovisning av moment som har uppnåtts i forskarutbildningen och dess koppling till examensmål. Alla doktorander vid Högskolan i Halmstads forskarutbildning ska använda sig av den högskolegemensamma mallen.

Mall för individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Word, 79.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Till din hjälp finns en vägledning för inviduell studieplan med beskrivning av processen och ansvarsfördelningen, checklista för framtagande och uppföljning av en individuell studieplan samt förslag på frågeställningar att ställa vid uppföljningen av den invidiuella studieplanen.

Vägledning för individuell studieplan Pdf, 634.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Årlig uppdatering av studieplanen

Den första individuella studieplanen ska vara klar senast tre månader efter doktorandens antagningsdatum, det är huvudhandledarens ansvar att detta görs. Den individuella studieplanen ska därefter uppdateras minst en gång per år. Vid behov kan studieplanen följas upp med kortare intervall. Studieplanen ska också uppdateras inför anmälan om licentiatseminarium och disputation. Samtliga individuella studieplaner behandlas av forskarutbildningsutskottet som är den instans där studieplanerna godkänns.

Hur uppföljning går till vid Högskolan

Alla forskarutbildningsområden vid Högskolan har en studierektor som bland annat har ansvar för uppföljning av den enskilde doktorandens studiemiljö och studieresultat.

Studierektorn ansvarar för att uppföljningsmöten för doktoranden genomförs varje år. På dessa möten ska studierektorn, huvudhandledaren, minst en biträdande handledare och doktoranden delta.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt