Sök

Studieuppehåll och studie­avbrott (forskar­utbildning)

Studieuppehåll avses vara under en begränsad tid med avsikten att doktoranden återvänder till sina studier efter uppehållet. Studieavbrott är ett avslutande av forskarutbildningen där doktoranden måste ansöka om att bli antagen på nytt om doktoranden efter avbrott vill återuppta studierna.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt