Sök

Studieuppehåll och studieavbrott (forskarutbildning)

Studieuppehåll avses vara under en begränsad tid med avsikten att doktoranden återvänder till sina studier efter uppehållet. Studieavbrott är ett avslutande av forskarutbildningen där doktoranden måste ansöka om att bli antagen på nytt om doktoranden efter avbrott vill återuppta studierna.

Studieuppehåll

Om det finns särskilda skäl kan Högskolan besluta att den som är antagen till utbildning får fortsätta sina studier efter studieuppehåll. Studieuppehåll är ett uppehåll i studierna som har anmälts till Högskolan av studenten. Studieuppehållet ska avse en bestämd tidsperiod.

Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter exempelvis vård av barn eller studentfackliga uppdrag.

Forskarutbildningsutskottet vid Högskolan beslutar slutgiltigt om studieuppehåll.

Inför återupptagning av studierna måste den forskarstuderande tillsammans med handledare och studierektor uppdatera den individuella studieplanen och skicka in den till forskarutbildningsutskottet.

Ansökan om studieuppehåll från utbildning på forskarnivå Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Studieavbrott

Studenter har möjlighet att anmäla att studierna har avbrutits och kan begära att bli avregistrerad från sin utbildning.

För att kunna återuppta studierna efter anmält studieavbrott, måste den forskarstuderande ansöka om att bli antagen till utbildning på forskarnivå på nytt.

Anmälan om avbrott av utbildning på forskarnivå Pdf, 140.3 kB, öppnas i nytt fönster.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt