Sök

God forskningssed och andra etiska frågor

Som doktorand kommer du att stöta på flera etiska frågeställningar. Forskningsetiska frågeställningar kan vara allt från formella tillståndsprövningar i samband med försök som involverar människor eller djur till frågor om god forskningssed och avvikelser från god forskningssed såsom oredlighet i forskning.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt