Sök

God forskningssed och andra etiska frågor

Som doktorand kommer du att stöta på flera etiska frågeställningar. Forskningsetiska frågeställningar kan vara allt från formella tillståndsprövningar i samband med försök som involverar människor eller djur till frågor om god forskningssed och avvikelser från god forskningssed såsom oredlighet i forskning.

God forskningssed kan beskrivas som de samlade etiska kraven på hur forskning bör bedrivas. Allvarliga avsteg från god forskningssed kan exempelvis vara oredlighet i forskning.

I svensk lagstiftning som trädde i kraft i januari 2020 definieras ”oredlighet i forskning” i termer av allvarliga avsteg från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering. Även andra avsteg från god forskningssed kan betraktas som allvarliga.

Hantering av misstankar om allvarliga avvikelser från god forskningssed

Vid misstanke om allvarliga avvikelser från god forskningssed ska Högskolans Hanteringsordning vid misstanke om allvarliga avvikelser från god forskningssed tillämpas. Med misstanke avses att utifrån konkreta omständigheter tro att allvarliga avvikelser från god forskningssed begås i forskning.

Anvisningar vid misstanke om avvikelse från god forskningssed Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om god forskningssed

Mer information om god forskningssed och allvarliga avvikelser från god forskningssed kan du hitta på Högskolans medarbetarwebb.

God forskningssed på medarbetarwebben Länk till annan webbplats.

Etikprövning och personuppgifter i forskning

På Högskolans medarbetarwebb finns länkar till skrifter och webbsidor med information om bland annat hur forskaren bör hantera integritetskänsligt material samt länkar till några av de etiska regler och riktlinjer som gäller i forskningen.

Etikprövning och personuppgifter i forskning på medarbetarwebben Länk till annan webbplats.

Frågor om god forskningssed samt etikprövning och personuppgifter i forskning

Om du har mer allmänna frågor om god forskningssed samt etikprövning och personuppgifter i forskning är du välkommen att kontakta Högskolans forskningsstöd: researchsupport@hh.se

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt