Sök

Rådgivning och stöd

Det finns olika möjligheter för att få dina rättigheter som doktorand tillgodosedda.

I din roll som forskarstuderande

  • Ta kontakt med din studierektor för forskarutbildningen när du har frågor om exempelvis; studiemiljö, studieuppföljning, handledning. Se kontaktuppgifter till studierektorerna i kapitlet Studierektorer för forskarutbildning.
  • Prata med dina kollegor och andra doktorander. Frågor som kan vara svåra för dig som individ att ta upp, kan i stället tas upp som principfrågor av en grupp.
  • Ta kontakt med studentkåren vid Halmstad. Kåren har student- och doktorandombud som du kan kontakta om du upplever att du har blivit orättvist behandlad eller att Högskolan inte följer de regelverk som de borde. Du kan läsa mer om detta på Kårens webbplats . Du kan kontakta student- och doktorandombudet genom denna e-postadress: studentombud@karen.hh.se.

I din roll som doktorandanställd

  • Ta kontakt med din avdelningschef eller din akademichef om det uppstår frågor eller problematik i din anställning som doktorand, alternativt kontakta akademins kontaktperson från HR-avdelningen eller kontakta din fackförening.
  • Ta kontakt med ditt arbetsmiljöombud vid din akademi om du är anställd vid Högskolan och har frågor kring arbetsmiljö, som bland annat kan vara en hjälp vid exempelvis frågor om din fysiska arbetsmiljö, konflikter, trakasserier eller mobbning på arbetsplatsen. Du hittar kontaktuppgifter till arbetsmiljöombuden på medarbetarwebben Insidan.
Glasvägg med texten Halmstad Studentkår, en reception syns bakom glaset. Foto.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt