Sök

Forskarutbildningsutskottet (FUU)

Forskarutbildningsutskottet (FUU) är ett utskott under forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) vid Högskolan i Halmstad. FUN ansvarar för forskning och utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå.

Forskarutbildningsutskottet ska följa upp utbildningen på forskarnivå vid Högskolan. FUU ska ha nio ledamöter, som består av studierektorerna för forskarutbildning, ledamöter från de akademier där forskarutbildning bedrivs, samt doktorandrepresentanter. Forsknings- och utbildningsnämndens vice ordförande är utskottets ordförande.

Utskottet beslutar själv om sina sammanträdestider, dock ska ett sammanträde alltid ske senast en vecka före det att FUN sammanträder.

Forskarutbildningsutskottet (FUU)

FUN har delegerat till forskarutbildningsutskottet att fatta beslut om följande frågor:

  • antagning av doktorand till forskarutbildning,
  • fastställande av doktorandernas individuella studieplan,
  • att utse huvudhandledare och biträdande handledare,
  • disputation, ordförande under disputationsakten, opponent
    och betygsnämnd,
  • licentiatseminarium, examinator för licentiatseminariet och opponent,
  • fastställande av kursplan inom utbildning på forskarnivå.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt