Sök Stäng

Forskning vid Akademin för informations­teknologi

Forskningen vid Akademin för informationsteknologi (ITE) bidrar till att lösa samhällsutmaningar som definieras inom Högskolans fokusområden Smarta städer och samhällen samt Hälsoinnovation.

Forskningsprojekt och nyheter

En människohand och en robothand möts.

Teknikområden

En storstad syns i bakgrunden och noder i förgrunden.

Publikationer

En kvinna tittar in i kameran. I förgrunden syns olika mätfigurer.

Forskningscenter och profil

Robothänder håller i bokstäverna AI.

Senaste forskningsnyheterna från ITE på Samspel

Forskning i samverkan

ITE ska karaktäriseras genom välutvecklade forskningssamarbeten med näringslivet och den offentliga sektorn. Genom våra sammanslagna kompetenser vill vi attrahera nya partner och projekt som kräver såväl detaljkunskap som helhetsbild. Ett exempel på detta är lågförbrukande (energi)tekniker för radio och kommunikation, som förenar såväl inbyggda system som elektronik och nanoteknik. Fler exempel är intelligenta fordon, som sammanför kunskap om sensorer, inbyggda system och självorganiserande system, samt nästa generations radarsystem där systemlösningar baserade på ny möjliggörande beräknings- och kommunikationsteknik tas fram. Ytterligare ett exempel är IT-användning för till exempel turistupplevelser, som kombinerar kunskap om inbygga system, intelligenta system och informatik.

Vår strategi är att fokusera på ett antal tillämpningsområden där vi är synliga för industri och samhälle som en nyckelaktör och naturlig samarbetspartner. För närvarande är de utvalda tillämpningsområdena: hälsoteknik, trafik- och transportsystem, processindustri, högpresterande signalbehandlingsapplikationer, upplevelseindustri, tillsammans med (icke-applikations)området banbrytande elektronik.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt