Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

Samhället förändras och utmanas ständigt, och med det skolans funktion att fostra framtida samhällsmedborgare. Förändringarna handlar exempelvis om nya medier, digitala redskap, globalisering, hälsa och hållbar utveckling.

Forskningen inom Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS) spänner över ett stort fält, från frågor om hur lärande, språk och makt bevarar och förändrar samhället till kunskap om metoder för undervisning. Många delar av forskningen tar upp aspekter av digitalisering. För att bidra med värdeskapande forskning av hög kvalitet uppmärksammas de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 med dess fokus på hållbarhet, jämlikhet och rättvisa.

Om CLKS

Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS) har en profilering mot lärande, digitalisering och social förändring.

CLKS är en del av Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Forskningsledare är Claes Malmberg.

Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Personal vid CLKlänk till annan webbplats

Collage med världskarta, flicka som skriver, kille med VR glasögon, smeknamn skrivna, forskare som kollar i en bok med lärobokstext bakom samt böcker med hörlurar.

Forskning knyter an till samhällsutmaningar

En del av forskningen handlar om förståelsen av skolan och dess roll i samhället. Det rör en globaliserad och digitaliserad värld och utmaningar som hälsosam livsstil, hållbar utveckling, digitalisering, integration och språk. Forskningen bidrar till utveckling av praktiska metoder och verktyg för lärare och pedagoger i olika undervisande yrken samt till att förstå skolan som politisk organisation och skolans påverkan på samhälles normer. Forskning görs även om användningen av ny teknologi och digitala medier i undervisning – och konsekvenserna av detta.

En annan del rör olika former av språk, berättande, visualisering och makt i olika sammanhang kopplat till olika aspekter av samhällsutveckling, kultur och digitalisering. Detta är en del som främst återfinns inom samhällsvetenskap och humaniora. Det kritiska förhållandet till digital teknik och studiet av olika former av digital kommunikation i vid bemärkelse bidrar till flera nivåer av det demokratiska samhället.

Forskarskolor för lärarutbildare

De tre forskarskolorna UPGRADE, KÄKK och FontD fokuserar på digitalt lärande och ämnesdidaktik inom lärarutbildningen. Forskarskolorna erbjuder spännande möjligheter att bygga intressant forskning inom lärarutbildningens och skolans område.

Klassumsmiljö, kvinna i ljusa kläder pekar glatt mot åhörarna. Uppsträckta händer syns.

Högskolan i Halmstad har fem doktorander inom de tre forskarskolorna. Forskningsprojekten i samtliga forskarskolor ska knytas till grundskola, gymnasieskola eller lärarutbildning. Som doktorand knyts man till lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad och ingå i en forskande miljö med fokus på digitalt lärande och ämnesdidaktik

Publikationer CLKS

De senaste tio publikationerna från CLKS som är registrerade i DiVA, Högskolans Digitala vetenskapliga arkiv.

CLKS senaste tio publikationer:

 • Artikel, recension
 • Svensson, Sara (2020).
  Book Review : Matthew Longo The Politics of Borders: Sovereignty, Security, and the Citizen after 9/11. Political Studies Review.

  Se post i DiVA DOI: 10.1177/1478929919896180

 • Svensson, Sara (2020).
  Borderless worlds for whom? : Ethics, moralities and mobilities. Journal of Borderlands Studies.

  Se post i DiVA DOI: 10.1080/08865655.2020.1735482

 • Svensson, Sara (2020).
  Changing borders in Europe : exploring the dynamics of integration, differentiation and self-determination in the European Union. Regional & Federal Studies.

  Se post i DiVA DOI: 10.1080/13597566.2020.1741354

 • Artikel i tidskrift
 • Högström, Per (2020).
  Arbete med händerna gör att det händer. Bi-lagan : inspiration och information för lärare i skolan (1), s. 20 - 21.

  Se post i DiVA

 • Karlsson, Monica (2020).
  Can micro-teaching, teacher feedback/feedforward and reflective writing enhance pre-service teachers’ pedagogical content knowledge of grammar in English as a second language?. Journal of Language Teaching and Research, 11 (2), s. 145 - 156.

  Se post i DiVA DOI: 10.17507/jltr.1102.02

 • Heikkilä, Mia; Isaksson, Anna; Stranne, Frida (2020).
  Differentiations in visibility : – male advantages and female disadvantages in gender-segregated programmes. Frontiers in Sociology, section Gender, Sex and Sexuality.

  Se post i DiVA

 • Karlsson, Monica (2020).
  Does focused teaching of NP elaboration enhance young learners' narrative writing competence in English as a second language?. Nordic Journal of English Studies.

  Se post i DiVA

 • Fåhraeus, Anna (2020).
  Fiction as a Means for Understanding the Dynamics of Empathy : A 3-year Empirical Study with Students. Educare - Vetenskapliga skrifter (3), s. 46 - 76.

  Se post i DiVA

 • Konferensbidrag
 • Brooks, Eva; Sjöberg, Jeanette (2020).
  A designerly approach as a foundation for school children's computational thinking skills while developing digital games. 2020 Interaction Design and Children Conference (IDC 2020), London, United Kingdom/virtual, 17-24 June 2020.

  Se post i DiVA DOI: 10.1145/3392063.3394402

 • Övrigt
 • Sandberg, Mikael (2020).
  "Fuckup-köping" : (3732 visningar i 28 länder under 2019). s. .

  Se post i DiVA

Senaste forskningsnyheterna från CLKS på Samspel

uppdaterad

2020-10-16

Kontakt

Dela

Kontakt