Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

Vid Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS) bedrivs forskning inom utbildningsvetenskap, kultur, språk och samhällsvetenskap.

Om CLKS

Forskningen vid CLKS har utbildningsvetenskap som styrkeområde och bidrar till förståelse för samhällets utveckling i relation till olika samhällsutmaningar.

CLKS jobbar med flera inriktningar:

 • Lärande, kunskapsbildning, utbildning och bildning.
 • Studier av pedagogiska interventioner.
 • Ämnesdidaktik och didaktik.
 • Forskning om profession, samhällelig och politisk styrning.
 • Forskning om flerspråkighet, likvärdighet och nyanlända i utbildningssystemet.
 • Forskning om digitala teknologier i utbildning.

Forskningen är tvärdisciplinär med en mångfald av metoder. Det finns även ytterligare forskning inom miljön som inte faller direkt under utbildningsvetenskap.

Collage med världskarta, flicka som skriver, kille med VR glasögon, smeknamn skrivna, forskare som kollar i en bok med lärobokstext bakom samt böcker med hörlurar.


Forskning knyter an till samhällsutmaningar

Forskningen inom CLKS bidrar till förståelse för samhällets utveckling i relation till olika samhällsutmaningar såsom digitalisering, integration, globalisering och marknadisering. Forskningen bidrar även till utveckling av praktiska metoder och verktyg för lärare och pedagoger i olika former av undervisningsyrken.

Forskningen inom CLKS kännetecknas av ett nära samarbete med förskolor, skolor, kommuner och övriga samhället.

CLKS är en del av Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Forskningsledare är Marie-Helene Zimmerman Nilsson.

Forskarskolor för lärarutbildare

De tre forskarskolorna UPGRADE, KÄKK och FontD fokuserar på digitalt lärande och ämnesdidaktik inom lärarutbildningen. Här hittar du information om forskarskolorna och om de doktorandtjänster som Högskolan i Halmstad utlyser inom dem. Under första halvåret 2020 byggs forskarskolornas verksamhet vid Högskolan i Halmstad och övriga samverkande lärosäten, och forskarskolorna beräknas sedan starta hösten 2020. Forskarskolorna erbjuder spännande möjligheter att bygga intressant forskning inom lärarutbildningens och skolans område.

Klassumsmiljö, kvinna i ljusa kläder pekar glatt mot åhörarna. Uppsträckta händer syns.

Högskolan i Halmstad utlyser fem doktorandtjänster inom de tre forskarskolorna. Tjänsterna riktar sig till lärare och lärarutbildare som är intresserad av att forska kring digitalt lärande i skola och lärarutbildning, samt kring ämnesdidaktiska frågeställningar relaterat till undervisning och lärande i naturvetenskap, matematik och samhällsvetenskap. Forskningsprojekten i samtliga forskarskolor ska knytas till grundskola, gymnasieskola eller lärarutbildning. Som doktorand kommer man att knytas till lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad och ingå i en forskande miljö med fokus på digitalt lärande och ämnesdidaktik.

Att vara doktorand i en forskarskola innebär att man möter doktorander från andra lärosäten som ingår i samma forskarskola. På så sätt kan man som doktorand bygga ett värdefullt nätverk med doktorander och forskare över hela Sverige.

Tre forskarskolor

Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum – en forskarskola för lärarutbildare (KÄKK)

KÄKK är en samverkan mellan Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst, och erbjuder doktorandtjänster i olika ämnen. Forskarskolan hålls samman av gemensamma kurser och seminarier.

Mer om Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum – en forskarskola för lärarutbildare (KÄKK)

Forskarskolan UPGRADE – lärarutbildning och skolans digitalisering

Forskarskolan UPGRADE – Lärarutbildning och skolans digitalisering är en nationell forskarskola som finansieras av Vetenskapsrådet. Syftet är att stärka den digitala kompetensen i lärarutbildningarna och öka andelen lärarutbildare med forskarutbildning.

Mer om Forskarskolan UPGRADE – lärarutbildning och skolans digitalisering

Nationella forskarskolan i naturvetenskapens och teknikens didaktik, FontD

Forskarskolan FontD syftar särskilt till att utveckla praktiknära forskning som analyserar och utvecklar didaktiska modeller för att främja lärande i naturvetenskap, både i skolan och i lärarutbildningen.

Mer om Nationella forskarskolan i naturvetenskapens och teknikens didaktik, FontD

Publikationer CLKS

De senaste tio publikationerna från CLKS som är registrerade i DiVA, Högskolans Digitala vetenskapliga arkiv.

CLKS senaste tio publikationer:

 • Artikel i tidskrift
 • Karlsson, Monica (2020).
  Can micro-teaching, teacher feedback/feedforward and reflective writing enhance pre-service teachers’ pedagogical content knowledge of grammar in English as a second language?. Journal of Language Teaching and Research. (Accepted)

  Se post i DiVA

 • Smedley, Jo (2020).
  Global Information Integrity : an overview. Global Knowledge, Memory and Communication. (In press)

  Se post i DiVA DOI: 10.1108/GKMC-12-2019-0152

 • Björkén-Nyberg, Cecilia (2020).
  Hearing, Seeing, Experiencing : Perspective Taking and Emotional Engagement through the Vocalisation of Jane Eyre, Heart of Darkness and Things fall apart. International Journal of Language Studies, 14 (1), s. 63 - 88.

  Se post i DiVA

 • Svensson, Birgitta; Karlsson, Monica (2020).
  Students´ relational involvement in literary worlds : Levels of engagement when reading fiction in a first and second language. International Journal of Language Studies, 14 (1), s. 1 - 24.

  Se post i DiVA

 • Karlsson, Göran; Nilsson, Pernilla (2019).
  A Web-Based Guiding Framework for Student Teachers' Self-Reflective Practice. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies, 14 (3), s. 39 - 54.

  Se post i DiVA DOI: 10.4018/IJWLTT.2019070104

 • Karlsson, Monica (2019).
  An Analysis of the Relationship among Teacher Feedback, Feedforward, and Grade on Swedish University Students’ Compositions in English as a Second Language. Arab World English Journal, 10 (3), s. 3 - 20.

  Se post i DiVA DOI: 10.24093/awej/vol10no3.1

 • Kapitel i bok, del av antologi
 • Girirtli Nygren, Katarina; Olofsson, Anna; Öhman, Susanna (2020).
  Intersektionell riskteori. Genus, risk och kris. Studentlitteratur AB, Lund. S. 217 - 237.

  Se post i DiVA

 • Aldrin, Emilia (2019).
  Användarnamn : att namnge sig själv. Sånt vi bara gör. Carlsson Bokförlag, Stockholm. S. 148 - 150.

  Se post i DiVA

 • Konferensbidrag
 • Widing, Lizette; Nilsson, Pernilla; Granklint Enochson, Pernilla (2019).
  A Student-Active Approach to Science Models and Representation. European science education research association (ESERA'19), Bologna, Italy, August 26-30, 2019.

  Se post i DiVA

 • Olin, Anette; Rönnerman, Karin; Löfving, Christina; Berndtsen, Marina; Nehez, Jaana; Wennergren, Ann-Christine (2019).
  Action research education influencing teachers’ development work. CARN-ALARA 2019, Imagine Tomorrow - Practitioner Learning for the Future, Split, Croatia, 17-19 October, 2019.

  Se post i DiVA

Senaste forskningsnyheterna från CLKS på Samspel

uppdaterad

2019-10-14

Kontakt

Dela

Kontakt