Sök

För dig som vill studera på forskarnivå

Som doktorand bedriver du utbildning på forskarnivå där målet är att utbildningen resulterar i en doktorsexamen och/eller licentiatexamen.

Denna information riktar sig dig som är intresserad av forskarutbildning vid Högskolan i Halmstad. För mer generell information om forskarutbildning i Sverige finns en handbok framtagen av Sveriges förenade studentkårers doktorandkommité.

PhD Handbook från Sveriges förenade studentkårer Länk till annan webbplats.

Licentiatexamen är en självständig examen eller en etapp på väg mot doktorsexamen och kräver normalt två års heltidsstudier. För att erhålla doktorsexamen krävs fyra års heltidsstudier. I praktiken tar det längre tid att slutföra sin utbildning eftersom man som doktorand även brukar delta i annat arbete, exempelvis undervisning.

Överblick över antagning till forskarstudier Pdf, 54.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad

Högskolan har rätt att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom tre områden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil.

Det finns även doktorander vid Högskolan i Halmstad som är inskrivna vid andra lärosäten men som är anställda vid Högskolan. Flertalet av dessa handleds av forskare vid Högskolan. Vid Högskolan i Halmstad finns det cirka 100 doktorander i en rad olika ämnen.

Informationsteknologi

Inom området informationsteknologi finns det forskarutbildning inom tre ämnen: datateknik, informatik och signal- och systemteknik. Forskarutbildningen inom informationsteknologi leds av Akademin för informationsteknologi.

Forskarutbildning inom informationsteknologi

Innovationsvetenskap

Inom området innovationsvetenskap heter forskarutbildningsämnet detsamma som området. Forskarutbildningen inom området innovationsvetenskap leds av Akademin för företagande, innovation och hållbarhet.

Forskarutbildning inom innovationsvetenskap

Hälsa och livsstil

Forskarutbildningen inom området hälsa och livsstil leds av Akademin för hälsa och välfärd.

Forskarutbildning inom hälsa och livsstil

Allmänna studieplaner

Här hittar du de fastställda allmänna studieplanerna för de inrättade ämnena på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad.

Allmänna studieplaner

Riktlinjer och blanketter

Riktlinjer och blanketter för utbildning på forskarnivå

Doktorandanställning

De flesta doktoranderna på Högskolan i Halmstad har en doktorandanställning vid Högskolan. Under lediga anställningar kan du se vilka anställningar som är utannonserade vid Högskolan just nu. För att få mer information om vad det innebär att vara anställd som doktorand se Högskolans anställningsordning.

Anställningsordning Högskolan i Halmstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lediga jobb på Högskolan

Finansiering av forskarstudier

Studier på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad finansieras i normalfallet genom anställning, antingen vid Högskolan i Halmstad (i första hand doktorandanställning) eller hos en annan arbetsgivare (extern anställning).

Regler för finansiering av forskarstudier

Allmänt om finansiering och resurshantering av studier på forskarnivå

Studier på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad finansieras i normalfallet genom anställning, antingen vid Högskolan i Halmstad (i första hand doktorandanställning) eller hos en annan arbetsgivare (extern anställning). Finansiering av studier på forskarnivå kan också, i undantagsfall, ske genom stipendium från extern finansiär eller, om studiefinansiering kan säkras under hela utbildningstiden, genom ålderspension. Andra sätt att finansiera forskarstudier godtas inte vid antagning till utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad.

Vid finansiering genom stipendier eller inom ramen för extern anställning ska den ekonomiska ersättningen till den forskarstuderande motsvara den lön som en doktorandanställd vid Högskolan i Halmstad erhåller efter skatt.

Oavsett finansieringsform ska Högskolan bedöma om det finns ekonomiskt utrymme för antagning samt enligt högskoleförordningen, bedöma att finansieringen är säkerställd under hela utbildningstiden och att erforderliga handledaresurser samt godtagbara studievillkor finns. I samtliga fall ska utbildningen kunna genomföras inom fyra år när det gäller licentiatexamen och åtta år när det gäller doktorsexamen.

Finansiering inom ramen för anställning vid Högskolan i Halmstad

I första hand ska studier på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad finansieras genom doktorandanställning. Finansiering inom ramen för annan anställning vid Högskolan (utöver doktorandanställning) kan godtas i de fall den sökande medges att på arbetstid ägna sig åt utbildning på forskarnivå under minst 50 procent av heltidstjänstgöring.

Finansiering inom ramen för extern anställning

Finansiering inom ramen för en extern anställning kan godtas i de fall den sökande av sin arbetsgivare medges att på arbetstid ägna sig åt utbildning på forskarnivå under minst 50 % av heltidstjänstgöring. Finansiering inom ramen för en extern anställning ska regleras genom avtal mellan finansierande arbetsgivare och berörd akademi.

Stipendiefinansiering

Stipendiefinansiering av forskarstudier av extern finansiär tillämpas med restriktivitet vid Högskolan i Halmstad. Stipendiefinansiering ska enbart utgöra underlag för finansiering av studier på forskarnivå när de rättsliga kriterierna för stipendiehantering är uppfyllda och där berörd akademi har insyn i hur stipendiet hanteras och betalas ut.

Högskolan godtar inte stipendiefinansiering som innehåller villkor som innebär att den forskarstuderande riskerar att bli återbetalningsskyldig.

Det är viktigt att veta att forskarstuderande som är finansierade via stipendier inte omfattas av några förmåner enligt kollektivavtal som exempelvis föräldralön, sjuklön etc. Den forskarstuderandes situation gällande socialförsäkringsförmåner varierar beroende på medborgarskap, varaktighet i Sverige etc.

Regler för finansiering av studier på forskarnivå [länk till dokument]

Kontakt

Vill du veta mer om Högskolans forskarutbildning och hur det är att vara forskarstuderande så kan du kontakta någon av studierektorerna för det område du är intresserad av.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt