Sök

HOV:s forskningsprojekt inom fokusområde Hälsoinnovation

Fokusområde Hälsoinnovation är en tvärvetenskaplig, lärosätesövergripande forsknings- och utbildningssatsning vid Högskolan i Halmstad. Målet är att bidra med innovativa och hållbara lösningar på samhällsutmaningar inom hälsoområdet.

Det finns idag två inriktningar inom fokusområdet:

  • Personalized proactive care
  • Movement4health

Inom forskningsprojekt inriktade mot Personalized Proactive Care undersöker och utvecklar forskare vid Akademin för hälsa och välfärd informationsdrivna vårdlösningar, till exempel beslutsstödssystem i klinisk praxis. Inom forskningsprojekten med inriktningen Movement4health undersöker forskarna hur man kan arbeta för att främja goda miljöer och hållbara och hälsosamma beteenden och vanor. Detta ska bidra till ökad fysisk aktivitet, hälsa och välmående hos personer med olika förutsättningar.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt