Utvecklingsingenjörsprogrammet

180 hp

Som utvecklingsingenjör kommer du att utforma och utveckla morgondagens företag, affärer, produkter och tjänster. Utvecklingsingenjörsprogrammet ger dig en bred bas med en unik helhetssyn på teknik, ekonomi och samhällsfrågor. Du får kunskap om både produktutveckling, entreprenörskap och innovationsledning. Kanske bygger du upp ett eget företag baserat på ditt examensarbete. Utbildningen har ett mentorprogram där du får kontakt med en yrkesverksam ingenjör.

Symbolen för Common Core bredvid texten "Denna utbildning ingår i Common Core". Illustration.

”Jag får använda min egen kreativitet och tillämpa det jag har läst i böcker i verkligheten. Jag får kombinera tekniken med business-tänk och det tycker jag är fascinerande.”

Samuel Nsonga Jr, student på Utvecklings­ingenjörs­programmet, 180 hp

Om utbildningen

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT20.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

År 1

År 2

 • Hållbar produktutveckling och projektledning, 11 hp
 • Produktutveckling (med produktförnyelseprojekt), 7,5 hp
 • Industriell ekonomi, 7,5 hp
 • Datorteknik, 7,5 hp
 • Affärsutveckling, 15 hp
 • Industriell marknadsföring, 7,5 hp
 • Elektroteknik, 7,5 hp

Valbar kurs:

 • En kurs á 4 hp ur Högskolans Common Core-utbud

År 3

 • Immaterial- och avtalsrätt, 7 hp
 • Produktion och produktionsorganisation, 7,5 hp
 • Examensarbete inom produktutveckling och innovationsledning inklusive vetenskaplig metod, 22,5 hp

Valbara kurser:

 • Valfria kurser, 15 hp
 • Två kurser á 4 hp vardera ur Högskolans Common Core-utbud

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Masterprogram i industriell organisation och innovation, 120 hp.

Arbetsliv

Utvecklingsingenjörsprogrammets styrka är den breda kompetens och handlingskraft som utbildningen förmedlar. Det gör dig väl förberedd för arbetsuppgifter där du håller i många kontakter och leder arbetsprocesser inom industrin. I ämnet projektledning uppfyller utbildningen kraven för IPMA:s D-certifikat för projektledare.

Du kommer att kunna arbeta inom till exempel produktutveckling, projektledning, industriell marknadsföring och försäljning, affärsutveckling, produktionsutveckling och logistiksystem. En annan möjlig yrkesroll är managementkonsult. En del studenter startar företag direkt efter examen, baserat på sitt examensarbeten.

Studera utomlands

Var tredje student hos oss väljer att läsa en termin utomlands eller göra sitt examensarbete utomlands. Ibland reser studenter till ett utvecklingsland med hjälp av Minor Field Studies-stipendier (MFS).

Högskolan i Halmstad har ett stort internationellt utbyte med lärosäten runt hela världen, till exempel i Europa, Australien, Nya Zeeland och USA. Att studera utomlands ger värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Högskolan får också en internationell atmosfär tack vare att utländska studenter kommer till oss genom våra utbytesavtal.

Mer information

Antagningspoäng hösten 2020

BI: *

BII: *

HP: *

SA: *

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla sökande i urvalsgruppen blev antagna.

HT 2021 (Campus, Halmstad, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10032

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela