Forskningsprojekt vid EIS

Följande forskningsprojekt pågår inom forskningsmiljön Inbyggda och intelligenta system (EIS) vid Akademin för informationsteknologi (ITE).

Teknikområde Medvetna intelligenta system

Teknikområde Digital tjänsteinnovation

Teknikområde Smarta elektroniksystem

Teknikområde System av cyberfysiska system

uppdaterad

2020-12-08

Kontakt

Dela