Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

CVHI är en tvär- och mångvetenskaplig forskningsmiljö vid Akademin för hälsa och välfärd på Högskolan i Halmstad. Forskningen tar avstamp i människors behov och samhällets utmaningar inom områdena hälsa, livsstil och välfärd. Vår forskning ska vara värdeskapande och leda till samhällelig nytta – den ska bidra till ett gott liv i ett jämlikt och hållbart samhälle.

Forskare vid CVHI

Gruppbild av nio forskare som står i en trappa. Foto.

Forskningsprojekt

Personer håller i olika pusselbitar som bildar en hjärna. Illustration.

Publikationer

En kvinna ses i fokus med två personer framför henne i ofokus. Foto.

Forskningsnyheter från CVHI

En mängd människor som går över ett övergångsställe sett uppifrån.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt