Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

CVHI är en tvär- och mångvetenskaplig forskningsmiljö vid Akademin för hälsa och välfärd på Högskolan i Halmstad. Forskningen tar avstamp i människors behov och samhällets utmaningar inom områdena hälsa, livsstil och välfärd och sker i nära samverkan med berörda målgrupper och intressenter från organisationer, offentlig sektor och näringsliv.

Forskningsmiljön har fyra profilerade forskningsområden; Hållbart deltagande i idrott och fysisk aktivitet, Hållbar uppväxt, Delaktighet i ett föränderligt samhälle, samt Framtidens vård och omsorg. Det gemensamma målet för dessa områden är att forskningen ska vara värdeskapande med stor samhällelig nytta och därmed bidra till ett gott liv i ett jämlikt och hållbart samhälle.

Inom miljön finns forskare med en varierad vetenskaplig bakgrund samt teoretiskt och metodologiskt kunnande från ämnen som arbetsvetenskap, handikappvetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, omvårdnad, pedagogik, psykologi med inriktning idrott, socialt arbete samt sociologi

Klicka för större bild

Forskningsmiljöledare:

Professor Petra Svedberg

Nyheter från CVHI

Kalender22 jan


06 feb
21 feb
 • Artikel, forskningsöversikt
 • Skärsäter, Ingela, et. al., Keogh, B., et. al., (2018).
  Advancing the knowledge, skills and attitudes of mental health nurses working with families and caregivers : A critical review of the literature. Nurse Education in Practice, 32, s. 138 - 146.

  Se post i DiVA DOI: 10.1016/j.nepr.2018.07.002

 • Artikel i tidskrift
 • Dohlsten, John, et. al., Barker-Ruchti, Natalie, et. al., (2019).
  Caring as sustainable coaching in elite athletics : benefits and challenges. Sport Coaching Review.

  Se post i DiVA DOI: 10.1080/21640629.2018.1558896

 • Melin, Karin, et. al., Skarphedinsson, Gudmundur, et. al., (2018).
  A solid majority remit following evidence-based OCD treatments : a 3-year naturalistic outcome study in pediatric OCD. European Child and Adolescent Psychiatry, 27 (10), s. 1373 - 1381.

  Se post i DiVA DOI: 10.1007/s00787-018-1137-9

 • Elbe, Anne-Marie, et. al., Hatzigeorgiadis, Antonis, et. al., (2018).
  Acculturation through sport : Different contexts different meanings. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 16 (2), s. 178 - 190.

  Se post i DiVA DOI: 10.1080/1612197X.2016.1187654

 • Licentiatavhandling, sammanläggning
 • Parker, James, et. al., (2018).
  A multi-disciplinary approach to studying performance among high-level golfers : physiological and biomechanical aspects. Lic.-avh. (sammanfattning). Halmstad : Halmstad University Press, 2018.

  Se post i DiVA Ladda ner fulltexten

Sidan uppdaterad 2018-10-26